Școala Doctorală a UVT

Apariţia domeniului de doctorat Istorie la Universitatea „Valahia” din Targoviste este consfinţită de Ordinul Ministrului și Cercetării nr. 4227/02.08.2001 (anexa nr. 1). Dobândirea calităţii de Instituţie Organizatoare de Doctorat (I.O.D.) a fost posibilă prin transferul conducerii de doctorat a profesorului Marin CÂRCIUMARU de la Universitatea din Craiova (calitate de conducător de doctorat obţinută prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4741/21.10.1999) la Universitatea „Valahia” din Targoviste (prin Ordinul Ministrului Educaţiei si Cercetării nr. 4230/02.08.2001) și obţinerea calităţii de conducători de doctorat la Universitatea „Valahia” din Targoviste a profesorilor Ion CALAFETEANU și Ioan OPRIȘ (prin Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 4228/02.08.2001). Ulterior, au obținut conducere de doctorat și s-au afiliat următorii: Prof. univ. dr. STANCIU Ion (O.M.E.C. 4308/28.08.2002), prof. univ. dr. SBÂRNĂ Gheorghe, prof. univ. dr. Ștefan TRÂMBACIU și prof. univ. dr. Radu Ștefan VERGATTI (O.M.E.C. 3867/17.05.2004).
Începând cu anul 2014, au obținut atestatul de abilitare și s-au afiliat SDSEU, domeniul Istorie, noi conducători de doctorat:

 • Prof. univ. dr. habil. MILOIU Silviu-Marian (O.M.E.N. 378/15.07.2014)
 • Conf. univ. dr. habil. NEAGOE Claudiu-Ion (O.M.E.N. 3715/13.04.2017),
 • Prof. univ. dr. habil. MUSTEAȚĂ Sergiu (O.M.E.N. 4205/21.06.2017),
 • Prof. univ. dr. habil. ANGHELINU Mircea-Costel (O.M.E.N. 4207/ 21.06.2017),
 • Conf. univ. dr. habil. MĂRGĂRIT Monica (O.M.E.N. 4209/21.06.2017),
 • Conf. univ. dr. habil. COSAC Marian (O.M.E.N. 5231/28.09.2017).
  Între timp, prof. univ. dr. Ștefan TRÂMBACIU a încetat din viață iar prof. univ. dr. Radu Ștefan VERGATTI s-a pensionat din cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste.
  Prin urmare, domeniul funționează în prezent cu un număr de 11 conducători de doctorat, cinci dintre aceștia fiind în prelungire de activitate. Media de vârstă a conducătorilor de doctorat este de 59 de ani, ceea ce arată o bună corelare a experinței de cercetare a unor profesori care au creat în jurul lor adevărate școli de cercetare științifică – precum sunt profesorii Marin Cârciumaru, Ioan Opriș sau Ion Calafeteanu – cu maturitatea și energia unei generații situate în jurul vârstei de 45 de ani care se afirmă tot mai puternic pe plan național și internațional. Se urmărește în viitor o integrare și a altor tineri foarte promițători în cadrul școlii doctorale, precum este cazul lect.univ.dr. Cezar Stanciu, semnatarul unui impresionat de articole ISI în calitate de unic autor. Trecerea firească a responsabilităților de la o generație la următoarea va asigura continuitate, dar și dinamică și înnoire în cadrul școlii noastre doctorale.
  Domeniul Istorie constituie unul din cele trei domenii din Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste (S.D.S.E.U.), constituită în anul 2012, prin reorganizarea Școlii Doctorale a U.V.T. în cadrul I.O.S.U.D., în conformitate cu Legea 1/2011.
  Domeniul a fost de la început foarte bine reprezentat din punct de vedere al calității cadrelor didactice care au primit dreptul de a conduce lucrări de doctorat. De altfel, prof.univ.dr. Marin Cârciumaru, unul dintre cei mai importanți preistoricieni români, conducător de doctorat în domeniul Istorie, a fost mandatat și cu funcția de prim director al Școlii Doctorale a Universității „Valahia” din Târgoviște și a fost personalitatea care a constituit și dezvoltat, în jurul profesorilor de marcă ai universității și a unor figuri importante ale cercetării istoriografice românești, prima structură a școlii doctorale târgoviștene. Eforturile sale vor fi continuate de prof.univ.dr. Maria Niculescu, un reper al științelor economice din România și Franța, țări în care continuă să predea, care i-a succedat în funcția de director al Școlii Doctorale și de director al I.O.S.U.D. Încă din această perioadă s-a acordat o deosebită atenție dezvoltării resursei umane pentru cercetare, zeci de doctoranzi beneficiind de un număr de patru proiecte de formare doctorală de excelență finanțate din fonduri europene, așa cum se va vedea din conținutul acestui raport.
  În prezent în cadrul domeniului Istorie își desfășoară activitatea cu 11 conducători științifici. Dintre aceștia patru sunt cadre didactice titulare ale Universității „Valahia” din Târgoviște, doi au statutul de asociați și cinci funcționează prin prelungire de activitate.

OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Silviu Miloiu (February 19, 2019). Școala Doctorală a UVT. Școala Doctorală de Istorie. Retrieved July 16, 2024 from https://doi.org/10.58079/nvpk


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search