Susținere doctorat Divizia a 12-a SS Blindate „Hitlerjugend”

Tema lucrării de doctorat o constituie istoria Diviziei 12 SS Blindate „Hitlerjugend” de la formarea acesteia în august 1943, continuând cu formarea tactico-militară și ideologică a soldaților și culminând cu implicarea directă a Diviziei pe câmpurile de luptă din Normandia, în Ofensiva din Ardeni și în cadrul Contra-ofensivei din primăvara anului 1954 în Europa de Est și Centrală. Divizia 12 SS Blindată „Hitlerjugend” și-a recrutat resursa umană aproape exclusiv din rândurile Organizației Tineretului Hitlerist – organizația de tineret a Partidului Național-Socialist din cel de-al Treilea Reich. În momentul încorporării în rândurile unităților Diviziei, recruții frecventaseră deja o serie de cursuri și programe dedicate formării ideologice, fizice și tactico-militare în cadrul unor structuri bine organizate din aparatul politico-militarist al Germaniei naziste, între care, un rol aparte l-au jucat taberele de instruire anuală pre-militară (derulate de-a lungul unei perioade de șase săptămâni) denumite Wehrertüchtigungslager. Pentru a accelera procesul de recrutare și încorporare în cadrul forțelor Waffen-SS, contingentele născute în 1926 au fost scutite de efectuarea stagiului obligatoriu în cadrul serviciului de muncă al celui de-al Treilea Reich – Reichsarbeitsdienst, prescurtat RAD.

Pentru formarea și pregătirea noii divizii, corpul ofițeresc a fost recrutat din rândurile celor mai titrate formațiuni operative din Waffen-SS, și anume Diviziile 1 („Leibstandarte-SS Adolf Hitler”), 2 („Das Reich”) și 3 („Totenkopf”). Cei mai mulți ofițeri veterani au provenit din cadrul Diviziei 1 SS Blindată „Leibstandarte Adolf Hitler”, denumită și divizia-mamă. Acești ofițeri dispuneau de o pregătire strategică și experiență de front excepționale, fiind percepuți de către noii recruți drept autorități incontestabile în ce privește arta războiului. Prezența veteranilor de pe Frontul de Est în cadrul Diviziei 12 SS „Hitlerjugend” a generat formarea unei anumite stări de spirit în rândul recruților, aceștia beneficiind de cele mai eficiente metodici de instruire tactico-militară, incluzând cursuri de îndoctrinare ideologică și de specializare în diferite strategii de front. Generația de băieți născută în 1926 a fost educată într-un anumit spirit definit printr-o serie de specificități economice, politice și sociale ale Germaniei din timpul Republicii de Weimar și ascensiunii la putere a Partidului Nazist. De aici nevoia studiului de a analiza și defini „spiritul hitlerist” imprimat tinerilor recruți care aveau să formeze noua Divizie purtând numele dictatorului german. De asemenea, sunt creionate o serie de întrebări fundamentale pe care studiul le abordează: sunt acești tineri recruți, viitorii soldați ai Diviziei 12 SS, un exemplu grăitor al unei generații crescute și educate în „spiritul hitlerist”? Implementarea ideologiei național-socialiste de la o vârstă fragedă a reușit crearea unui etos militar diferit față de cel existent în celelalte unități ale Wehrmacht-ului sau chiar Waffen-SS-ului? Se poate vorbi, prin urmare, de existența unui „etos Hitlerjugend” care ar putea, eventual, explica ferocitatea specifică demonstrată de acești soldați atât pe câmpul de luptă, cât și în afara lui, prin comportamentul neconform față de prizonierii de război? Se poate vorbi despre eroism în dreptul luptătorilor din Divizia 12 SS, sau calitățile lor militare trebuie atribuite exclusiv programului de ideologizare concretizat prin fanatizarea acestora? Cum se pot armoniza anumite dovezi incontestabile de comportament fanatic cu relațiile de camaraderie dintre soldați, dar și între corpul ofițeresc și subordonați? Cum se poate defini fanatismul în acest context, astfel încât acesta să nu devină o simplă metodă de catalogare ideologică privată de recursul la un aparat socio-psihologic adecvat, în măsură să explice mecanismele care au generat comportamentele respective?


https://www.scoaladoctorala.valahia.ro/wp-content/uploads/2019/09/anuntdefta.pdf

https://www.scoaladoctorala.valahia.ro/wp-content/uploads/2019/09/Rezumat.Dr_.pdf


OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Silviu Miloiu (October 5, 2019). Susținere doctorat Divizia a 12-a SS Blindate „Hitlerjugend”. Școala Doctorală de Istorie. Retrieved July 16, 2024 from https://doi.org/10.58079/nvpn


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search