Homo Moldovanus Sovietic: Teorii și practici de construcție identitară în R (A) SSM (1924-1989)

Centrul de Cercetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”, Departamentul de Istorie și domeniul Istorie al Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste au deosebita plăcere de a vă invita marți, 21 ianuarie 2020, începând cu ora 16, la conferința cu titlul Homo Moldovanus Sovietic: Teorii și practici de construcție identitară în R (A) SSM (1924-1989), susținută de Dr. Octavian Țîcu, cercetător-coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conf. univ dr. la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, cercetător asociat la Centrul de Cercetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prestigios autor care și-a pus semnătura pe un număr de 10 cărți, peste 100 de articole științifice și peste 200 de articole de presă care abordează istoria românilor din cele două entități românești reparate de Prut, dar și trecutul Europei Central-Răsăritene, al spațiului sovietic și postsovietic și al țărilor baltice. Expedițiile Memoriei i-au permis lui Octavian Țîcu și colaboratorilor săi să redescopere români uitați sau pierduți în vastul spațiu rusesc, pe care i-a readus în memorie printr-o suită de lucrări științifice și filme documentare. Una dintre acestea, apărută la Editura Eikon din București, intitulată SPASSK 99 – O istorie a prizonierilor de război români din Kazahstan în documente, lansată în aceeași săptămână la Târgoviște și Chișinău, a readus în memorie drama prizonierilor români din cel de-al Doilea Război Mondial, supuși unui tratament sistematic inuman – în contradicție flagrantă cu legislația internațională – în lagărele sovietice de război. Dr. Octavian Țîcu este, de asemenea, o prezență constantă în emisiunile Radio Europa Liberă și ale ziarului Timpul de la Chișinău.

Pugilist de performanță, participant la Jocurile Olimpice de vară din 1996, campion european și de șapte ori campion național la box al Republicii Moldova. Dr. Octavian Țîcu a ocupat în anul 2013 fotoliul de Ministru al Tineretului și Sportului din Republicii Moldova. Din anul 2019 este președinte al Partidului Unității Naționale.

Conferința intitulată Homo Moldovanus Sovietic: Teorii și practici de construcție identitară în R (A) SSM (1924-1989) va evoca transformările identitare petrecute în Republica Moldova de-a lungul unei perioade de 65 de ani de la constituirea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, la câteva luni după moartea lui Lenin, fondatorul sistemului totalitar sovietic, parcurgând din punct de vedere conceptual și analitic etapele istorice care și-au pus amprenta asupra identității românilor de peste Prut până la glasnostul gorbaciovist și începuturile reafirmării timide a identității românești. Studiile postcoloniale și postimperiale – îmbogățite anul trecut prin remarcabila operă a autoarei estoniene Epp Annus – vor fi abordate de vorbitor atât prin rapoartare la o serie de paradigme analitice (naționalismul, imperialismul, totalitarismul, teoriile identitare, teoria elitelor etc.), cât și în termeni comparativi și diacronici. Vorbitorul va trece în revistă începuturile lui Homo Moldovanus sovietic, „conceput ideologic pe coridoarele Cominternului, realizat în practică de cabinetele puterii de la Harkov […] și Moscova”, a cărui morfogeneză „a fost asistată nemijlocit de I. Stalin, care, în anul 1924, a dispus formarea R.A.S.S. Moldovenești”.

Homo Moldovanus trebuia să fie, de preferinţă, un anti-român sau cel puţin refractar la tot ce e românesc, convins de faptul că este altceva decât român și apărut înaintea românului, puţin educat, vorbitor de limbă „moldovenească” amestecată cu rusisme, antieuropean și prin extindere antioccidental, predispus spre îndoctrinare, deznaţionalizare, rusificare şi sovietizare, preferând cu uşurinţă limba rusă ca mijloc de comunicare în alte circumstanţe decât cele legate de baştina sa, pătruns de un complex de inferioritate faţă de ruşi sau cei vorbitori de limba rusă, complex compensat prin adularea şi acceptarea formelor imperiale şi culturale de sorginte sovietică, mândru de ideea apartenenţei la marea „supraputere” sovietică.

Evenimentul va fi urmat de lansarea cărții eponime elaborată de vorbitor, operă apărută la Editura Arc din Chișinău. Lucrarea va fi prezentată de autor și de Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu, Directorul Centrului de Cercetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”. Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu este profesor conducător de doctorat în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, reputat specialist în domeniul istoriei relațiilor internaționale, istoriei Europei Nordice și Baltice și istoriei politicii externe a României, autor, coautor și editor a peste 30 de volume apărute în România, Statele Unite, Germania, Finlanda. Este, totodată, președinte al Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice.

Proiecția filmului documentar Expedițiile Memoriei va încheia acest eveniment special pe care-l propunem studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor Universității „Valahia” din Târgoviște, oamenilor de cultură târgovișteni și dâmbovițeni, presei și pasionaților de istorie și de cultură.

Despre autor:

Manifestarea va avea loc în Campusul Universității „Valahia” din Târgoviște, în Amfiteatrul Institutului de Cercetare Ştiinţifică și Tehnologică Multidisciplinară, Aleea Sinaia, nr. 13.

Amfitrionii acestuia, alături de conducerea Institutului de Cercetare Ştiinţifică și Tehnologică Multidisciplinară, sunt prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu și Drd. Valentin Negoi. Acesta este din urmă, fost vicepreședinte al Ligii Studenților din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, este unul dintre cei mai activi și promițători tineri cercetători în domeniul istoriei identitare prin investigația sa doctorală care abordează deportarea romilor în Transnistria.

Vă invităm și vă așteptăm cu drag!


OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Silviu Miloiu (January 16, 2020). Homo Moldovanus Sovietic: Teorii și practici de construcție identitară în R (A) SSM (1924-1989). Școala Doctorală de Istorie. Retrieved July 16, 2024 from https://doi.org/10.58079/nvpq


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search