Absolvenți cu titlul de doctor ai domeniului istorie

Perioada 1.10.2013-30.09.2018

Nr. Crt. Nume, Inițiala tatălui, Prenume doctorand  (Nume după căsătorie) Data susținerii publice a tezei de doctorat Titlul tezei de doctorat Nume și prenume conducător de doctorat Membrii comisiei de îndrumare Anul acordării titlului ştiinţific de doctor prin O.M. Număr OM de acordare a titlului de doctor
  ANANIA G. Iulia-Cornelia 15.11.2013 LEMNUL – MATERIE PRIMĂ LA CONSTRUCŢIILE ISTORICE DIN MUZEE. SITUAŢIA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC CONSTRUIT DIN LEMN Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2014 165
  DOROFTEI V. Flori-Lăcrămioara (PUŞCAŞU) 11.10.2013 VICTOR ANTONESCU IN VIATA POLITICA SI ECONOMICA A ROMANIEI Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ Stanciu Ion Calafeteanu Ionel Miloiu Silviu 2014 165
  ENESCU-CARAULEANU A. Daniela 15.11.2013 PATRIMONIUL ARHITECTURII DE VILEGIATURA DIN ROMANIA Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2014 165
  FILIP D. Constantin-Sorinel 19.11.2013 PREZENŢE ROMÂNEŞTI ÎN SPAŢIUL CULTURAL ITALIAN DUPĂ PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. ŞCOLI. INSTITUTE. BISERICA Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu Stanciu Ion 2014 165
  FLOREA M. Ana-Maria (DESPA) 18.10.2013 ROMANIA SI NORVEGIA IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XX-LEA Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ Calafeteanu Ionel Miloiu Silviu Stanciu Ion 2014 165
  GORUN V. Laurenţiu-Nicuşor 16.12.2013 EVOLUŢIA DREPTULUI ROMÂNESC ÎNTRE REGULAMENTELE ORGANICE ŞI REFORMA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA Prof.univ.dr. Ştefan TRÂMBACIU Stanciu Ion Oncescu Iulian Cârciumaru Radu 2014 165
  HASNAŞ A.F. Irina 01.11.2013 ARTELE VIZUALE ŞI NOUA MUZEOGRAFIE. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI MUZEAL PRIN PLANIFICARE, DESIGN ŞI ORGANIZARE DE EXPOZIŢII. REPERE ROMÂNEŞTI ŞI OCCIDENTALE (1989-2012) Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2014 165
  BARTI Z. Tihamer 10.12.2013 MARTON ROSKA – FONDATOR AL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE MODERNE DIN ARDEAL Prof. univ. dr. Marin CÂRCIUMARU Anghelinu Mircea Mărgărit Monica Cosac Marian 2015 3181
  HOINĂRESCU C. Irina-Aurora (PAVELEŢ) 29.11.2013 EVOLUŢIA TERITORIULUI ORAŞULUI VĂLENII DE MUNTE DIN JUDEŢUL PRAHOVA DIN PERSPECTIVA COMPONENTEI ISTORICE A PEISAJULUI Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2014 165
  ION N. Mihaela-Lucia 01.11.2013 PATRIMONIUL ARTISTIC DIN ROMÂNIA, PICTURĂ, SCULPTURĂ ŞI GRAFICĂ – CREATORI ŞI OPERE (1945-1989). TIPURI DE REPREZENTĂRI ŞI DEZBATERE CRITICĂ Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2014 165
  PALEA I. Emanuel 09.01.2014 ALEGERILE DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (1918-1938). STUDIU DE CAZ: ORAŞUL TÂRGOVIŞTE Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2014 165
  RADU F. Alexandru 29.11.2013 CONCEPTE ŞI ATITUDINI PRIVIND MONUMENTELE DE FOR PUBLIC DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2014 165
  ROGOZEA P. Octavian-Cristian 10.12.2013 ASPECTE ALE NEOLITICULUI DEZVOLTAT DIN SUD-VESTUL ROMÂNIEI. CERAMICA Prof.univ.dr. Marin CÂRCIUMARU Miloiu Silviu Mărgărit Monica Oncescu Iulian 2014 165
  SOARE N. Georgeta 12.12.2013 REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989. STUDIU DE CAZ – JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu Stanciu Ion 2014 165
  STERESCU T. Emil 09.01.2014 INSTITUŢIILE DE ORDINE PUBLICĂ DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2014 165
  TÂLMACIU I. Bogdan-Ion 13.02.2014 SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAŢII AL ARMATEI ROMÂNE PE FRONTUL DE RĂSĂRIT (1941-1944) Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU Sbârnă Gheorghe Stanciu Ion Miloiu Silviu 2014 165
  ŢICULEANU V. Florin-Gheorghe 14.11.2013 DUMITRU BORDEIANU ŞI „REEDUCAREA” ÎN TEMNIŢELE COMUNISTE Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2014 165
  HERȚA V. Adrian-Alexandru 02.06.2014 LEGEA ELECTORALĂ ROMÂNEASCĂ DIN MARTIE 1926: TRADIŢII, MODELE ŞI EVOLUŢIE POLITICĂ Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2014 377
  TRIFINA C. Lucian-Marius 01.03.2014 GRUPUL ,,MISTICILOR” IN INCHISORILE COMUNISTE Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2014 377
  HRESTIC P. Bogdan-Petru 19.11.2014 DESPRE LIBERTATEA CULTELOR ŞI LIBERTATE ÎNTRE ANII 1934-1938 Prof.univ.dr. Ion STANCIU, Prof.univ.dr. Mihai RETEGAN Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2015 3181
  NEAGU M. Doru 27.11.2014 SOCIETATEA DE CULTURĂ MACEDO-ROMÂNĂ, 1879-1948 Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ Calafeteanu Ionel Miloiu Silviu Stanciu Ion   2015 3181
  PETRESCU M.-M. Elena-Ramona (STANCIU) 27.10.2014 EVOLUŢII MODERNE ÎN VIAŢA CULTURALĂ TÂRGOVIŞTEANĂ ÎNAINTEA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL  (1878-1914) Prof.univ.dr. Ion STANCIU, Prof.univ.dr. Mihai RETEGAN Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2015 3181
  PÎNIŞOARĂ D. Iulian 11.12.2014 PROBLEMATICA ORDINII PUBLICE ÎN CONTEXTUL RĂSCOALEI DE LA 1907 Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2015 3181
  STAVILĂ M. Andrei 26.09.2014 EPOCA BRONZULUI ÎN CÂMPIA VINGA ÎN CONTEXTUL ARHEOLOGIEI PEISAJULUI Prof.univ.dr. Marin CÂRCIUMARU, Prof.univ.dr. Sabin-Adrian LUCA Miloiu Silviu Mărgărit Monica Oncescu Iulian 2015 3181
  MĂRCULESCU F.-M. Cornel-Constantin 25.02.2015 GENERALUL TOMA DUMITRESCU (1877-1936). PERSONALITATEA, CARIERA MILITARĂ ŞI ACTIVITATEA DIPLOMATICĂ Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2015 3869
  MIRCEA I. Constantin-Vadin 06.10.2015 INFLUENŢA CULTURALĂ ŞI BISERICEASCĂ A FAMILIEI MAVROCORDAŢILOR ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ Calafeteanu Ionel Miloiu Silviu Opriș Ioan 2015 5064
  MIULESCU Ș. Bogdan-Ștefăniță 13.10.2015 AGENŢIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL (1866-1878) Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2015 5064
  MOTOI A. Daniel 13.10.2015 PROFESORI ŞI ELEVI ÎN SOCIETATEA CRAIOVEANĂ ÎN PERIOADA 1864-1928 Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2015 5064
  CHIȚU C. Iulian (CHIȚU-SINESCU) 12.11.2015 SITUAŢIA ROMÂNILOR DIN ADREALUL DE NORD, ÎN PERIOADA 1940-1944, PRIN PRISMA SERVICIILOR SECRETE Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu Oncescu Iulian 2016 3209
  MARICA N. Jeana (PĂTRU) 17.11.2015 PROCESUL COLECTIVIZĂRII ÎN JUDEŢUL OLT (1949-1962) Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2016 3209
  NIȚU I. Ionela 17.11.2015 ISTORIA STAŢIUNII BĂILE GOVORA (1879-1989) Prof.univ.dr. Ion STANCIU Sbârnă Gheorghe Anghelinu Mircea Oncescu Iulian 2016 3209
  COMAN N. Vasile-Virgil 07.09.2016 ZONA STRATEGICĂ VALEA PRAHOVEI ÎN PERIOADA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU Opriș Ioan Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2016 6122
  NECULA M. Teodora-Elena 18.10.2016 BISERICI DE LEMN BUZOIENE, STARE DE CONSERVARE ȘI PROGRAME DE VALORIFICARE Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2017 3148
  RANTEȘ M. Bogdan-Iulian 07.09.2016 RELAȚIILE BILATERALE ALE ROMÂNIEI CU STATE DIN AFRICA ECUATORIALĂ ȘI DE VEST (1960-1974) Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU Opriș Ioan Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2017 3769
  CĂLIN I. Florin-Gerard 19.10.2016 HABITATUL RURAL PE VĂILE ARGEŞELULUI, VÂLSANULUI ŞI DOAMNEI, SECOLUL AL XIX-LEA – PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX. EVALUAREA FONDULUI CONSTRUIT ŞI PROPUNERI DE VALORIFICARE Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2017 4097
  DEACONU I. MARIA (SOARE) 07.12.2016 VALEA ARGEȘELULUI, TRECUT ISTORIC, TRADIȚII LOCALE ȘI AȘEZĂRI SĂTEȘTI SECOLELE XVIII-XX Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ Calafeteanu Ionel Opriș Ioan Miloiu Silviu 2017 4097  
  FRÂNCU C. Emilian-Valentin 30.03.2017 ISTORIA BISERICII CATOLICE DIN JUDEȚUL VÂLCEA Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2017 5298
  LUPȘOR I. Iuliana (NEAGOȘ) 15.12.2016 EMIGRAȚIA ROMÂNILOR DIN SUDUL TRANSILVANIEI ÎN NORDUL AMERICII LA SFÂRȘITUL SEC. XIX ȘI ÎNCEPUTUL SEC. XX. STUDIU DE CAZ – SAT VIȘTEA DE SUS, JUDEȚUL BRAȘOV Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ   Calafeteanu Ionel Opriș Ioan Miloiu Silviu 2017 5298
  DIHORU P. Mihaela (DUDU) 15.12.2016 CRAIOVA ÎN ANII CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ Calafeteanu Ionel Opriș Ioan Miloiu Silviu 2017 5561
  MIELCESCU S. Gabriel 30.05.2017 VIAȚA COTIDIANĂ ÎN ORAȘUL PITEȘTI LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX, 1880-1918 Prof.univ.dr. Ion STANCIU Anghelinu Mircea Sbârnă Gheorghe Oncescu Iulian   2017 5701
  COROBAN I. Costel 22.09.2017 IDEOLOGIE ȘI PUTERE ÎN NORVEGIA ȘI ISLANDA 1150-1250 Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Opriș Ioan 2018 3356
  DRAGOMIR P. Gabriela 16.10.2017 RESTAURAREA CERAMICII ARHEOLOGICE. ISTORIC ȘI APLICAȚIE MUZEALĂ Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2018 3356
  COJANU P. Adrian-Marius 14.09.2017 RELAȚIILE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN CU FORMAȚIUNILE POLITICE DE STÂNGA DIN BELGIA ÎN PERIOADA 1965-1989 Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Opriș Ioan 2018 3594
  DRAGOMIR P. Laurențiu 16.11.2017 BISERICILE DE LEMN DIN BUCOVINA ISTORICĂ. ISTORIC, EVOLUȚIE, STARE DE CONSERVARE. METODOLOGIE DE CONSERVARE ȘI RESTAURARE Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2018 3594
  ILIE I. Lenuța-Elena (STÎLPEANU) 29.09.2017 EVOLUȚIA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ȘI ECONOMICĂ A JUDEȚULUI ARGEȘ ÎN SECOLELE XIX-XX Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU Opriș Ioan Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2018 3594
  VASILIU E.T. Andrei 21.09.2017 POLITICA DE CONCILIATORISM ANGLO-FRANCEZĂ REFLECTATĂ ÎN PRESA CENTRALĂ ROMÂNEASCĂ ÎNTRE ANII 1930-1939 Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Opriș Ioan 2018 3594
  GRIGORE M. Gabriela 29.09.2017 RAPORTUL DINTRE STAT ȘI CULTE ÎN PERIOADA 1918-1989  REFLECTAT ÎN PRESA RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Opriș Ioan 2018 4193
  BĂNUȚĂ N. Nicolae 02.11.2016 JUSTINIAN MARINA – PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE. VIAȚA, ACTIVITATEA, APOSTOLATUL SOCIAL ȘI RELAȚIILE EXTERNE ALE B.O.R., ÎN TIMPUL PĂSTORIRII SALE (1901 Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ Calafeteanu Ionel Opriș Ioan Miloiu Silviu 2018 5474
  POPESCU I. Anca-Beatrice (TODIREANU 19.09.2016 MONUMENTE ISTORICE RELIGIOASE ALE BUCUREȘTILOR DEMOLATE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ Calafeteanu Ionel Sbârnă Gheorghe Miloiu Silviu 2018 5474
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search