Admitere

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

În sesiunea septembrie 2020, concursul de admitere la studii universitare de doctorat organizat de IOSUD – UVT pentru cele două Şcoli Doctorale componente se va desfăşura după următorul calendar:

SESIUNEA I

• în perioada 3 – 14 septembrie 2020 – înscrieri online pe platforma UVT, www.admitere.valahia.ro;
• în perioada 16 – 18 septembrie 2020 – desfăşurarea online a probei de competenţă lingvistică;
• în perioada 17 – 18 septembrie 2020 – desfăşurarea online a colocviului de admitere pentru fiecare domeniu:
I. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice şi Umaniste

SESIUNEA A II-A

• 21 – 22 septembrie 2020 (900 – 1700) – înscrieri online pe platforma UVT, www.admitere.valahia.ro;
• 23 septembrie 2020, desfăşurarea online a colocviului de admitere etapa II şi a probei de competenţă lingvistică, pentru toate domeniile unde sunt candidaţi
• 23 septembrie 2020– afişarea rezultatelor concursului (etapa II)
• în perioada 24 – 29 septembrie 2020, încheierea contractelor de studii (de luni până vineri, între orele 900 – 1700)
• 29 septembrie 2020 – afișarea listelor finale (după încheierea contractelor de studii)
• 1 octombrie 2020 – înmatricularea la studii universitare de doctorat a candidaţilor admişi.

Repartizarea cifrei de școlarizare pe conducători de doctorat: https://doctoratuvt.hypotheses.org/files/2020/07/Repartizarea-cifrei-de-școlarizare-pe-conducători-de-doctorat.pdf

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru românii de pretutindeni pe conducători de doctorat: https://doctoratuvt.hypotheses.org/files/2020/07/Repartizarea-cifrei-de-școlarizare-pentru-românii-de-pretutindeni-pe-conducători-de-doctorat.pdf

Conducătorii de doctorat ai Universității Valahia din Târgoviște: https://doctoratuvt.hypotheses.org/files/2020/07/Conducătorii-de-doctorat-ai-Universității-Valahia-din-Târgoviște.pdf

TAXE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

  • Înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat
    = 500 lei
  • Testarea cunoştinţelor de limbă străină şi eliberarea atestatului
    = 300 lei
  • Şcolarizare studii universitare de doctorat = 4.500 lei / an
  • Perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat sau perioada de graţie = 3.500 lei
  • Susţinerea publică a tezei de doctorat = 1.500 lei

Metodologia de admitere, cu precizarea că înscrierea se face pe platforma digitală și, în funcție de evoluția pandemiei, colocviul de admitere se poate susține pe o platformă online: https://doctoratuvt.hypotheses.org/files/2020/07/M-11-METODOLOGIA-DE-ORGANIZARE-A-ADMITERII-LA-STUDII-UNIVERSITARE-DE-DOCTORAT-2020-2021-1.pdf

https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro/555-admitere-doctorat

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search