Cercetare

Profesorii conducători de doctorat sunt directori în cadrul a patru granturi de cercetare UEFISCDI iar unul dintre conducătorii de doctorat are calitatea de mentor în cadrul unui al cincilea grant UEFISCDI, așa după cum se poate vedea din tabelul de mai jos.

GRANTURI DE CERCETARE NAȚIONALE DIN CARE FAC PARTE PROFESORII DIN CADRUL DOMENIULUI DE DOCTORAT ISTORIE AL

UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

Nr. crt. Conducător de doctorat Titlul grantului Sursa de finanțare Perioada de derulare Calitatea în cadrul proiectului
  Prof.univ.dr.habil. Mircea Anghelinu Strategiile adaptative ale vânătorilor-culegătorilor din Glaciarul Târziu în Carpații Orientali: cazul Bazinului Ceahlău UEFISCDI PN III PCE nr. 131/2017-2019, cod proiect PN-III-P4-IDPCE-2016- 0262 2018-2020 Director
  Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru Comportamentul tehnic și simbolic al comunitățile paleolitice din estul Carpaților (România) înainte și în timpul ultimului Maxim Glaciar   UEFISCDI, Cod proiect PN-III-P4-IDPCE-2016- 0614 2018-2020 Director
  Conf.univ.dr.habil. Monica Mărgărit Podoaba în preistoria teritoriului nord dunărean: simbol estetic sau socio-cultural? UEFISCDI, tip Resurse Umane – Tinere Echipe, cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0182 2018-2020 Director
  Prof.univ.dr.habil. Sergiu Musteață Protejarea prin dezvoltarea unor strategii durabile pentru o mai bună ocrotire a siturilor de patrimoniu mondial UNESCO din România UEFISCDI, Cod proiect PN-III-P4-IDPCE-2016- 0737 2018-2020 Director
  Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu Opoziția din interior: România și politicile CAER față de CEE, 1957-1989 UEFISCDI, Cod proiect PN-III-P1-1.1-PD-2016-0184 2018-2020 Mentor

În ultimii cinci ani (2014-2018) conductorii de doctorat din cadrul universității au fost implicați în alte opt granturi de cercetare, dintre care șase au fost naționale, două internaționale, în șase au avut poziția de director sau responsabil al echipei de cercetare din România și în două de membri, după cum urmează:

În ultimii cinci ani (2014-2018) conductorii de doctorat din cadrul universității au fost implicați în alte opt granturi de cercetare, dintre care șase au fost naționale, două internaționale, în șase au avut poziția de director sau responsabil al echipei de cercetare din România și în două de membri, după cum urmează:

GRANTURI DE CERCETARE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE DIN CARE AU FĂCUT PARTE PROFESORI DIN CADRUL DOMENIULUI DE DOCTORAT ISTORIE AL

UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
(1.10.2013-30.09.2018)

Prof.univ.dr.habil. Mircea Anghelinu Strange shelter from the cold: Last Glacial Foragers in the Ceahlău Basin (NE Romania), National Geographic-Waitt Grant, no. W382-15/2015 2015 Director
Prof.univ.dr.habil. Mircea Anghelinu Luminescence chronologies of late Pleistocene settlements in the Romanian Carpathians Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projekt number 242094834   2013-2015, Membru, responsabil pentru cercetările din România,
Prof.univ.dr.habil. Mircea Anghelinu Reconstruirea identităților: fapte, locuri, oameni, animale și obiecte din trecutul invizibil CNCS-UEFISCDI, Program IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie, cod PN-II-ID-PCE-2011-3-1015 2011-2016 Director
Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu Utopia versus realism în politica externă a României de la Primul Război Mondial până în 1975 CNCS-UEFISCDI, Program IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie, contract nr. 235 ⁄ 05/10/2011 Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-1056 2011-2016 Director
Conf.univ.dr.habil. Monica Mărgărit Strategii de exploatare ale mediului animal la ultimii vânători-culegători și la primii agricultori de la nord de Dunăre (7.200-5.000 B.C.) UEFISCDI, tip Resurse Umane – Tinere Echipe, cod PN-II-RU-TE-2014-4-0519 2015-2017 Director
Conf.univ.dr.habil. Monica Mărgărit Ecouri ale trecutului reflectate în prezent…o încercare de reconstituire a societății neolitice prin intermediul arheologiei experimentale CNCS-UEFISCDI, Program Proiecte colaborative de cercetare aplicată, cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-2302   2014-2016 Membru
Conf.univ.dr.habil. Monica Mărgărit În spatele tehnologiei preistorice: industria eneolitică din materii dure animale din sud-estul Europei CNCS-UEFISCDI, de tip Resurse Umane – Tinere Echipe, Cod PN-II-RU-TE-2011-3-0133 2011-2014 Director
Prof.univ.dr. Ioan Opriș Tehnici si materiale inovative de conservare/restaurare a stucaturilor si elementelor decorative de zidarie din cladirile de patrimoniu Proiect CNCS-UEFISCDI, PNII 261/2014 2014-2016 Membru
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search