Conducătorii de doctorat

În cadrul domeniului Istorie al Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste funcționează un număr de 11 conductori de doctorat. Aceștia defășoară o intensă activitate de cercetare în care sunt antrenați profesorii conducători de doctorat în sfera publicațiilor naționale și internaționale, proiectelor de cercetare, activității derulate în cadrul unor organizații de cercetare naționale și internaționale, organizării și participării la manifestări științifice de prestigiu, coordonării unor reviste științifice importante, incluse în baze de date internaționale etc. În multe dintre acestea sunt integrați și doctoranzii acestora, ceea ce creează un mediu propice de transfer a competențelor de cercetare și a abilităților de diseminare a cercetării. Profesorii din cadrul Școlii Doctorale sunt semnatarii a numeroase articole ISI – inclusiv din zona roșie, extrem de elitistă, a listei – sau BDI, a unor capitole apărute în lucrări publicate la edituri de prestigiu din străinătate, sunt fondatori de muzee premiate pe plan național și internațional, precum este cazul Muzeului Cotroceni sau a Muzeului Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, sunt organizatori ai unor importante expoziții – una dintre acestea vernisându-se recent la Parlamentul European, sunt directori de șantiere arheologi, fondatori de școli de cercetare științifică.

Conducătorii de doctorat de la domeniul istorie sunt prezenți în paginile celor mai importante reviste științifice din domeniile în care își desfășoară activitate. Există numeroase articole semnate de aceștia care sunt integrate în baza de date Clarivate (fostă Thomson ISI), inclusiv în paginile celor mai însemnate publicații științifice din zona roșie a cercetării. Exemplificăm prin articolele publicate în reviste precum Quaternary International, Journal of Archaeological Science, L’Anthropologie, Comptes Rendus Palevol, The Journal of Human Palaeoecology etc. De asemenea, profesorii noștri sunt autori ai unor capitole și cărți publicate la reputate edituri din străinătate, precum Oxford University Press, Oxford, BAR International Series, Routledge, Böhlau Verlag din  Köln, Lexington din Statele Unite, University of Turku Series, Aleksanteri Series din Helsinki etc. Aceștia dețin pozițiile de redactor-șef ale unor publicații incluse în prestigioase baze de date internaționale: Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru este redactorul-șef al revistei Annales d’Université Valahia Târgoviste. Section d’Archéologie et d’Histoire, inclusă în Elsevier, ERIH PLUS etc., Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu este redactorul-șef al revistelor The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, periodic inclus în bazele de date ERIH PLUS, Ebsco etc., și Valahian Journal of Historical Studies, cu performanțe similare, Prof.univ.dr.habil. Sergiu Musteață este redactor-șef al revistei PLURAL. History. Culture. Society, inclusă în bazele de date ERIH PLUS, DOAJ etc. Colaborarea pe care  o au, inclusiv la nivelul conducerii de doctorat, cu profesori din străinătate și cu școli doctorale prestigioase, precum cele din Franța, Germania, Finlanda, Suedia, Marea Britanie, Statele Unite etc. reprezintă o altă componentă importantă și grăitoare cu privire la însemnătatea aportului lor în cadrul comunității științifice europene. Profesorii noștri au condus sau au fost key note speakeri la zeci de conferințifice internaționale, au predat sau au fost cercetători la numeroase universități din străinătate. Profesorii conducători de doctorat au primit, de asemenea, numeroase premii științifice și decorații prestigioase din țară și din străinătate, o probă a recunoașterii de care se bucură rezultatele lor științifice.

Prof. univ. dr. Mircea ANGHELINUCV
Prof. univ. dr. Ion CALAFETEANUCV
Prof. univ. dr. Marin CÂRCIUMARUCV
Conf. univ. dr. habil. Marian COSACCV
Conf. univ. dr. habil. Monica MĂRGĂRITCV
Prof. univ. dr. habil. Silviu MILOIUCV
Prof. univ. dr. habil. Sergiu MUSTEAȚĂCV
Conf. univ. dr. habil. Claudiu NEAGOECV
Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘCV
Prof. univ. dr. Gheorghe SBÂRNĂCV
Prof. univ. dr. Ion STANCIUCV

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search