Conf. univ. dr. habil. Claudiu NEAGOE

A. PROPUNERI:

 • Structuri economice, politice şi instituţionale în Ţara Românească (secolul al XV-lea – începutul secolului al XIX-lea)
 • Modele culturale şi realităţi cotidiene în Ţara Românească (secolele XV-XVIII)

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

 1. ANDREESCU, Mihail M., Instituţii medievale în spaţiul românesc, Bucureşti, 2003.
 2. BÂZGAN, Melentina, Judeţele Ţării Româneşti până la jumătatea sec. al XVIII-lea, Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, 2004.
 3. COSTĂCHEL, Valeria, Petre P. Panaitescu, Andrei Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (secolele XIV-XVII), Bucureşti, 1957.
 4. GEORGESCU, Al. Valentin, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 1980.
 5. *** Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, coord.: Ovidiu Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1988.
 6. *** Istoria românilor, vol. IV, De la universalitatea creştină către Europa „patriilor”, Ştefan Ştefănescu, Camil Mureşan redactori responsabili, secretar Teodor Teoteoi, Bucureşti, 2001.
 7. *** Istoria românilor, vol. V, O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716), coordonator Virgil Cândea, secretar Constantin Rezachevici, Bucureşti, 2003.
 8. MURGESCU, Bogdan, Istorie românească-istorie universală (600-1800), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1999.
 9. NEAGOE, Claudiu, Modele culturale şi realităţi cotidiene în societatea românească (sec. XV-XIX), Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2009.
 10. IDEM, O scurtă istorie a românilor, vol. I, Secolele VIII-XIV, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2014, 266 p.
 11. IDEM, O scurtă istorie a românilor, vol. II, Secolele XV-XVII, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2015, 484 p.
 12. STOICESCU, Nicolae, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti, 1968.
 13. IDEM, Curteni şi slujitori. Contribuţii la istoria armatei române, Bucureşti, 1968.
 14. THEODORESCU, Răzvan, Civilizaţia românilor între medieval şi modern. Orizontul imaginii (1550-1800), Bucureşti, 1987.
 15. ŢIGHILIU, Iolanda, Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova, secolele XV-XVII, Bucureşti, 1998.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search