Conf. univ. dr. habil. Marian COSAC

A. PROPUNERI:

 • Paleoliticul mijlociu din Europa Centrală – repere crono-culturale;
 • Paleoliticul mijlociu din România – repere crono-culturale;
 • Paleoliticul superior din România – spaţiul intracarpatic;

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

 1. M. Cârciumaru, Le Paléolithique en Roumanie, Editions Jérôme Millon, Grenoble, 1999, 260 p., 100 fig., 19 tab.; ISBN 2-84137-082-8;
 2. M. Cosac, Paleoliticul superior vechi din România în context central şi est european, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008, ISBN 978-973-8966-75-8;
 3. M. Cosac, G. Murătoreanu, A. Radu, Aşezarea paleolitică de la „Malu Dinu Buzea” – sat Cremenea, com. Sita Buzăului, jud. Covasna, România. O sinteză a campaniilor 2010 – 2013 – date geomorfologice şi stratigrafice, în Arheovest. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie – In Memoriam Liviu Măruia, Szeghet, 2013, p. 25-34;
 4. M. Cosac, Al. Popa, D.-L. Buzea, A. Chiricescu, G. Murătoreanu, Al. Radu, Prospecţiuni geomagnetice şi cercetări arheologice în situl paleolitic de la Costanda – Lădăuţi, punct „Borşoşu” (com. Barcani, jud. Covasna), în Arheovest. Interdisciplinaritate în Arheologie, vol. II2, Szeghet, 2014, p. 513-527, ISBN 978-963-315-228-7 (Összes/General), ISBN 978-963-315-221-8 (Vol. 2);
 5. Daniel Vereş, Marian Cosac, Christoph Schmidt, George Muratoreanu, Ulrich Hambach, Katalin Hubay, Sabine Wulf, David Karatson, New chronological constraints for Middle Palaeolithic (MIS 6/5-3) cave sequences in Eastern Transylvania, Romania, în Quaternary International, xxx (2017) 1 – 12;
 6. Marian Cosac, George Muratoreanu, Daniel Vereş, Loredana Niţa, Christoph Schmidt, Ulrich Hambach, Radu Alexandru, Roxana Cuculici, Dan Lucian Buzea, Monica Margarit, Valentin Dumitraşcu, Alexander Petculescu, Multi-proxy archaeological investigations of a Middle Palaeolithic occupation context in Eastern Transylvania, Romania, în Quaternary International, xxx (2017) 1-16;
 7. Păunescu, Al., Paleoliticul şi epipaleoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Carpaţi şi Siret, vol. I, 1, Bucureşti: Satya Sai, 1998;
 8. Păunescu, Al., Paleoliticul şi Mezoliticul de pe teritoriul Moldovei cuprins între Siret şi Prut, vol. I, 2, Bucureşti: Satya Sai, 1999;
 9. Păunescu, Al., Paleoliticul şi Mezoliticul de pe teritoriul Dobrogei, vol. II, Bucureşti: Satya Sai, 1999;
 10. Păunescu, Al., Paleoliticul şi Mezoliticul din spaţiul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Bucureşti: AGIR, 2000;
 11. Păunescu, Al., Paleoliticul şi Mezoliticul din spaţiul transilvan, Bucureşti: AGIR, 2001;
 12. E. Bonifay, B. Vandermeersch, 1991, Les premiers Européens, Editions du C.T.H.S., Paris;
 13. B. Vandermeersch, B. Maureille, 2007, Les Néandertaliens. Biologie et Cultures, 2007, Paris;
 14. S. Milisauskas, European Prehistory. A Survey, Springer: New York, 2011.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search