Despre Școala Doctorală de Istorie

Apariţia domeniului de doctorat Istorie la Universitatea „Valahia” din Targoviste este consfinţită de Ordinul Ministrului și Cercetării nr. 4227/02.08.2001 (anexa nr. 1). Dobândirea calităţii de Instituţie Organizatoare de Doctorat (I.O.D.) a fost posibilă prin transferul conducerii de doctorat a profesorului Marin CÂRCIUMARU de la Universitatea din Craiova (calitate de conducător de doctorat obţinută prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4741/21.10.1999) la Universitatea „Valahia” din Targoviste (prin Ordinul Ministrului Educaţiei si Cercetării nr. 4230/02.08.2001) și obţinerea calităţii de conducători de doctorat la Universitatea „Valahia” din Targoviste a profesorilor Ion CALAFETEANU și Ioan OPRIȘ (prin Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 4228/02.08.2001). Ulterior, au obținut conducere de doctorat și s-au afiliat următorii: Prof. univ. dr. STANCIU Ion (O.M.E.C. 4308/28.08.2002), prof. univ. dr. SBÂRNĂ Gheorghe, prof. univ. dr. Ștefan TRÂMBACIU și prof. univ. dr. Radu Ștefan VERGATTI (O.M.E.C. 3867/17.05.2004).

Începând cu anul 2014, au obținut atestatul de abilitare și s-au afiliat SDSEU, domeniul Istorie,  noi conducători de doctorat:

–           Prof. univ. dr. habil. MILOIU Silviu-Marian (O.M.E.N. 378/15.07.2014)

–           Conf. univ. dr. habil. NEAGOE Claudiu-Ion (O.M.E.N. 3715/13.04.2017),

–           Prof. univ. dr. habil. MUSTEAȚĂ Sergiu (O.M.E.N. 4205/21.06.2017),

–           Prof. univ. dr. habil. ANGHELINU Mircea-Costel (O.M.E.N. 4207/ 21.06.2017),

–           Conf. univ. dr. habil. MĂRGĂRIT Monica (O.M.E.N. 4209/21.06.2017),

–           Conf. univ. dr. habil. COSAC Marian (O.M.E.N. 5231/28.09.2017).

În prezent, domeniul funționează în prezent cu un număr de 11 conducători de doctorat, cinci dintre aceștia fiind în prelungire de activitate. Media de vârstă a conducătorilor de doctorat este de 59 de ani, ceea ce arată o bună corelare a experinței de cercetare a unor profesori care au creat în jurul lor adevărate școli de cercetare științifică – precum sunt profesorii Marin Cârciumaru, Ioan Opriș sau Ion Calafeteanu – cu maturitatea și energia unei generații situate în jurul vârstei de 45 de ani care se afirmă tot mai puternic pe plan național și internațional. Se urmărește în viitor o integrare și a altor tineri foarte promițători în cadrul școlii doctorale, precum este cazul lect.univ.dr. Cezar Stanciu, semnatarul unui impresionat de articole ISI în calitate de unic autor. Trecerea firească a responsabilităților de la o generație la următoarea va asigura continuitate, dar și dinamică și înnoire în cadrul școlii noastre doctorale.

Domeniul Istorie constituie unul din cele trei domenii din Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste (S.D.S.E.U.), constituită în anul 2012, prin reorganizarea  Școlii Doctorale a U.V.T. în cadrul I.O.S.U.D., în conformitate cu Legea 1/2011. Domeniul a fost de la început foarte bine reprezentat din punct de vedere al calității cadrelor didactice care au primit dreptul de a conduce lucrări de doctorat. De altfel, prof.univ.dr. Marin Cârciumaru, unul dintre cei mai importanți preistoricieni români, conducător de doctorat în domeniul Istorie, a fost mandatat și cu funcția de prim director al Școlii Doctorale a Universității „Valahia” din Târgoviște și a fost personalitatea care a constituit și dezvoltat, în jurul profesorilor de marcă ai universității și a unor figuri importante ale cercetării istoriografice românești, prima structură a școlii doctorale târgoviștene. Eforturile sale vor fi continuate de prof.univ.dr. Maria Niculescu, un reper al științelor economice din România și Franța, țări în care continuă să predea, care i-a succedat în funcția de director al Școlii Doctorale și de director al I.O.S.U.D. Încă din această perioadă s-a acordat o deosebită atenție dezvoltării resursei umane pentru cercetare, zeci de doctoranzi beneficiind de un număr de patru proiecte de formare doctorală de excelență finanțate din fonduri europene.

Toți conducătorii științifici se bucură de recunoaștere și vizibilitate națională și internațională în domeniul în care-și desfășoară activitatea și, în ansamblu, acoperă toate domeniile importante ale studiilor istorice: preistorie și istorie antică, istorie medievală, istorie modernă, istorie contemporană și relații internaționale, muzeologie și protecția patrimoniului.

CONDUCĂTORII DE DOCTORAT DIN DOMENIUL ISTORIE

Prof. univ. dr. ANGHELINU Mircea-Costel 4207/21.06.2017
Prof. univ. dr. CALAFETEANU Ionel 4228/02.08.2001
Prof. univ. dr. CÂRCIUMARU Marin 4230/02.08.2001 (ordin transfer)
Conf. univ. dr. habil. COSAC Marian 5231/28.09.2017
Conf. univ. dr. habil. MĂRGĂRIT Monica 4209/21.06.2017
Prof. univ. dr. habil. MILOIU Silviu-Marian 378/15.07.2014
Prof. univ. dr. habil. MUSTEAȚĂ Sergiu 4205/21.06.2017
Conf. univ. dr. habil. NEAGOE Claudiu-Ion 3715/13.04.2017
Prof. univ. dr. OPRIȘ Ioan 4228/02.08.2001
Prof. univ. dr. SBÂRNĂ Gheorghe 3867/17.05.2004
Prof. univ. dr. STANCIU Ion 4308/28.08.2002

Toți conducătorii științifici se bucură de recunoaștere și vizibilitate națională și internațională în domeniul în care-și desfășoară activitatea și, în ansamblu, acoperă toate domeniile importante ale studiilor istorice: preistorie și istorie antică, istorie medievală, istorie modernă, istorie contemporană și relații internaționale, muzeologie și protecția patrimoniului.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search