Doctoranzii

Școala Doctorală a acordat o importanță sporită publicațiilor doctoranzilor, exigențele fiind odată mai mult sporite începând din anul universitar 2018/2019. Proiectele europene derulate în cadrul Școlii Doctorale au contribuit, la rândul lor, la o creștere calitative și cantitativă a publicațiilor. Dovada calității producției științifice este dată, printre altele, de regăsirea în cadrul producției științifice a doctoranzilor a unui număr de 8 articole și proceeding-uri ISI atașate acestui raport (la altele nu am avut acces în format full-text), a unei cărți bazată pe teza de doctorat publicată la Cambridge Scholars Publishing, a 5 capitole apărute în volumele unor edituri de prestigiu din străinătate și a 30 de articole publicate în reviste incluse în bazele de date internaționale. Prin urmare, un procent de cel puțin 57% din producția științifică a Școlii Doctorale se bucură de vizibilitate și este relevantă din punct de vedere științific.

O serie de doctoranzi au obținut rezultate cu totul deosebite în perioada stagiului doctoral sau ca urmare directă a acestuia. Doctorandul Costel Coroban este cel mai tânăr laureat al premiilor Academiei Române din istoria acestei instituții – Premiul „A.D. Xenopol” obținut în anul 2014.

Lucrarea de doctorat a lui Costel Coroban, publicată la Cambridge, a fost laureata Premiului „Matei Brâncoveanu” decernat de Fundația Alexandrion, pe baza  votului unei prestigioase comisii științifice, pentru cea mai bună operă a unui tânăr istoric român pe anul 2018 (https://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/fundatia-alexandrion-a-decernat-pentru-a-iv-a-oara-premiile-matei-brancoveanu-1047744).

La rândul ei, Mihaela-Lucia Ion este autoarea a numeroase articole ISI și se bucură de numeroase citări în literatura de specialitate, fiind considerată una dintre cele mai bune specialiste în domeniul său de cercetare.

Toți studenții doctorali au acces la facilitățile de cercetare ale Școlii Doctorale și ale Centrului de Cercetare a Istoriei Relațiilor Internaționale și Patrimoniu Cultural ”Grigore Gafencu” – https://gafencu.hypotheses.org/. Toți studenții doctorali sunt membri ai unuia dintre cele două laboratoare de cercetare ale centrului, Laboratorul de Istoria Relațiilor Internaționale (https://gafencu.hypotheses.org/doctoral-students) și ale Laboratorului de Studiere a Patrimoniului Cultural (https://gafencu.hypotheses.org/doctoral-students-2) . Facilitățile de cercetare din cadrul laboratoarelor situate în Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară (Aleea Sinaia 13, Târgoviște, Romania – https://gafencu.hypotheses.org/location) sunt moderne și pe deplin accesibile doctoranzilor noștri. De altfel, și regulamentele care guvernează activitatea doctoranzilor le oferă acestora deplin acces la centrele și laboratoarele de cercetare ale universității iar aceste prevederi sunt pe deplin aplicate în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste.

PUBLICAȚII ALE DOCTORANZILOR  I.O.S.U.D.-U.V.T.  DE LA DOMENIUL ISTORIE CARE  AU  OBŢINUT  TITLUL  ŞTIINŢIFIC  DE  DOCTOR ÎN PERIOADA

1.10.2013-30.09.2018

Nume, Inițiala tatălui, Prenume doctorand  (Nume după căsătorie) Anul admiterii la doctorat Titlul articolului,
capitolului,
cărții
Nume și prenume conducător de doctorat Anul acordării titlului ştiinţific de doctor prin O.M.
ANANIA G. Iulia-Cornelia 2010 „Interdisciplinaritatea în investigarea patrimoniului construit din lemn aflat în muzee”, în Subiecte și teme de cercetare doctorală sub îndrumarea profesorului Ioan Opriș (2001-2013). București: Oscar Print, 2013, pp. 13-22. Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
DOROFTEI V. Flori-Lăcrămioara (PUŞCAŞU) 2010 „Un nou început în politica externă românească (august 1936 – decembrie 1937)”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XVII, Nr. 1(21)/2012, pp. 211-217. Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2014
ENESCU-CARAULEANU A. Daniela 2010 „Patrimoniul arhitecturii de vilegiatură din România”, în Subiecte și teme de cercetare doctorală sub îndrumarea profesorului Ioan Opriș (2001-2013). București: Oscar Print, 2013, pp. 82-91. Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
FILIP D. Constantin-Sorinel 2010 „Şcoala Română de la Roma în timpul directoratului lui Vasile Pârvan (1922-1927)”, Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 23-40. Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU 2014
FLOREA M. Ana-Maria (DESPA) 2010 „The history of diplomatic relations between Romania and Norway during the interwar period”, în The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies/Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice, Vol. 3, No. 2 (2011): 299-328. Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2014
GORUN V. Laurenţiu-Nicuşor 2010 „Legislaţie şi reformă în domniile lui Barbu Dimitrie Ştirbei şi Grigorie Alexandru Ghica (1849-1856)”, Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 9-21. Prof.univ.dr. Ştefan TRÂMBACIU 2014
HASNAŞ A.F. Irina 2010 „Curatorial performances. Looking for trickster curators in museums in Romania”, în Anna Markowska, ed., Trickster Strategies in the Artiste’s and Curatorial Practice, Warsaw: Polish Institute of world art studies, 2012, pp. 199-208. Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
BARTI Z. Tihamer 2004 „Theories and Ideas ahead of their Time: Márton Roska and the Paleolithic Archeology in Romania”, Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XVIII, Numéro 2, 2016, p. 53-59 Prof. univ. dr. Marin CÂRCIUMARU 2015
HOINĂRESCU C. Irina-Aurora (PAVELEŢ) 2007 „Biserica Sf. Nicolae Tabaci din Vălenii de Munte, judeţul Prahova. Fișa analitică de evidență”, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul XVIII, Nr. 1-2, 2007, pp. 130-138. Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
ION N. Mihaela-Lucia 2010 „Surface investigations of old book paper treated with hydroxyapatite nanoparticles”, Applied Surface Science 285 (2013): 27-32 Articol ISI Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
PALEA I. Emanuel 2010 „Primele alegeri din oraşul Târgovişte la începutul perioadei interbelice: scrutinul parlamentar din noiembrie 1919”, Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 111-117. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
RADU F. Alexandru 2010 „Aşezarea paleolitică de la “Malu Dinu Buzea” – sat Cremenea, com. Sita Buzăului, jud. Covasna, România. O sinteză a campaniilor 2010-2013 – date geomorfologice şi stratigrafice”, JATEPress Kiadó. Szeged, 2013, pp. 25-34. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
ROGOZEA P. Octavian-Cristian 2010 „Considerations on the discovery of a Bronze Age stone ax in the karst basin of Ciclova (Oravita Town, Caras-Severin County)”, Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archeologie et d’Histoire, Tome XIV, Numéro 2, 2012, p. 75-80. Prof.univ.dr. Marin CÂRCIUMARU 2014
SOARE N. Georgeta 2010 „Receptarea revoluție române din decembrie 1989 în presa dâmbovițeană”, Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 119-131. Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU 2014
STERESCU T. Emil 2008 „Organizarea instituțiilor de ordine publică între 1918-1920”, Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 2, 2012, pp. 41-53. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
TÂLMACIU I. Bogdan-Ion 2010 „Armata Roşie în sintezele informative ale S.S.I. (1941-1944)”,Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 79-87. Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU 2014
ŢICULEANU V. Florin-Gheorghe 2008 „Eliberarea lui Dumitru Bordeianu din închisoare. Domiciliul obligatoriu (1963-1964)”,Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 89-94. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
HERȚA V. Adrian-Alexandru 2010 „Proiectul legii electorale românești  din martie 1926 și modelul său, legea electorală italiană din decembrie 1923. Țara reală și țara legală”, Florin Anghel, Gabriel Stelian Manea, Metin Omer, Marea: loc al memoriei şi al desfăşurărilor geostrategice, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014, pp. 260-286. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
TRIFINA C. Lucian-Marius 2008 ”Urmărirea „misticilor” de către Securitatea din România până în 1989: cazul Ioan Ianolide”, Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 95-109. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
HRESTIC P. Bogdan-Petru 2011 „Activitatea cultelor religioase din România în perioada 1934-1938 (consolidare, coabitare, conflicte)”, Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 55-67. Prof.univ.dr. Ion STANCIU, Prof.univ.dr. Mihai RETEGAN 2015
NEAGU M. Doru 2004 „Prefecţii judeţelor Olt şi Romanaţi între anii 1859-2014, Muzeul Oltului, tom 3, 2013, pp. 337-270. Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2015
PETRESCU M.-M. Elena-Ramona (STANCIU) 2011 „The Tobacoo Industry in Dambovita County During the Interwar Period”, Valahian Journal of Economic Sciences, volume 5(19), issue 3/2014, pp. 49-56.     Prof.univ.dr. Ion STANCIU, Prof.univ.dr. Mihai RETEGAN 2015
PÎNIŞOARĂ D. Iulian 2008 „Nicolae Iorga and “Neamul Românesc” about Rebellions in 1907”, Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu-Letters & Social Sciences Series, Issue 1, 2014, p. 137-140. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2015
STAVILĂ M. Andrei 2011 „The pottery from the Bronze Age settlement of Timisoara – “Fratelia”. A general statistical approach”, în Annales d’ Université Valahia Târgovişte. Section d’  Archeologie et d’ Histoire, Tome XIV, Numéro 2, 2012, p.29-45. Prof.univ.dr. Marin CÂRCIUMARU, Prof.univ.dr. Sabin-Adrian LUCA 2015
MĂRCULESCU F.-M. Cornel-Constantin 2012 „General   Toma   Dumitrescu   (1877-1936)  –  A   diplomat   of   European   renown”, în Analele Universităţii din Craiova, Seria istorie, An XVIII, nr. 1(23), Craiova, 2013, pp. 69-81. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2015
MIRCEA I. Constantin-Vadin 2009 Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Volume 21, No. 1, ISSN 1726-9679 ISBN 978-3-901509-73-5, Editor B. Katalinic Published by DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2010 Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2015
MIULESCU Ș. Bogdan-Ștefăniță 2012 „Romania, European diplomacy and the new phase of the “Eastern Question”, Analele Universității din Craiova. Istorie, Anul XX, Nr. 1(27)/2015, pp. 43-51. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2015
MOTOI A. Daniel 2012 „Discipline within the teaching staff of Craiova in the second half of the 19th century”, Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XX, Nr. 1(27)/2015, pp. 61-72, ISSN-L 1224 – 5704. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2015
CHIȚU C. Iulian (CHIȚU-SINESCU) 2009 ”Arbitrajul” de la Viena (1940) și urmările lui”, Cercetări doctorale. Revista de referate și proiecte doctorale, vol. VI, nr. 1, 2014, pp. 69-77. Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU 2016
MARICA N. Jeana (PĂTRU) 2012 „Mecanismele legislative ale transfonnării proprietăţii agricole ţărăneşti în proprietate colectivă (1949-1962)”, Muzeul Oltului, tom 3, 2013, pp. 73-110. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2016
NIȚU I. Ionela 2012 „Istoricul Societății S.A.R.I.M. (Societatea Anonimă Română pentru Întreprinderi Miniere), 1938-1948”, în Anuarul Arhivelor Mureșene. Serie Nouă, Vol. VI, nr. II (2013), pp. 45-59. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2016
COMAN N. Vasile-Virgil 2013 Coman Vasile-Virgil, „Actions of Special Intelligence Service to defend the strategic area Prahova Valley during 1940-1944”, în Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue Proceedings of the 3rd International Conference Globalization between Intercultural Dialogue and National Identity, Tîrgu Mureş, Editura Arhipelag XXI Press, 2016, pp. 374-388, ISBN: 978-606-8624-03-7 Proceeding ISI Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU 2016
NECULA M. Teodora-Elena 2013 „The estimates of restoration interventions regarding the wooden churches in the Buzżu countz”, Revista Română de Economie (Romanian Journal of Economics), Anul XXV, vol. 41, Nr.2 (50)/2015, ISSN 2344-4657 (Online); ISSN-L 1220-5567 Indexare BDI  by DOAJ, RePEC, EBSCO, WorldCat, Citefactor, Database Rosett Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ 2017
RANTEȘ M. Bogdan-Iulian 2013 „Considerations about the beginnings of bilateral relations between Romania and People Republic of Congo from 1969 to 1970”, Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue Proceedings of the 3rd International Conference Globalization between Intercultural Dialogue and National Identity, Tîrgu Mureş, Editura Arhipelag XXI Press, 2016, pp. 141-153, ISBN: 978-606-8624-03-7 Proceeding ISI Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU 2017
CĂLIN I. Florin-Gerard 2013 „Arhitectura populară de pe Valea Vâlsanului, jud. Argeş”, Acta Terrae Fogarasiensis, vol. IV, 2015. Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ 2017
DEACONU I. MARIA (SOARE) 2013 „Evoluția istorică generală a așezărilor de pe râul Argeșel, în Revista Centrului de Cultură “Brătianu”, Ștefănești, Argeș, Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2017
FRÂNCU C. Emilian-Valentin 2010 „Istoriografia Bisericii Catolice în judeţul Vâlcea”, în Buridava. Studii și materiale, XI, 2013-2014, pp. 268-295. Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ 2017
LUPȘOR I. Iuliana (NEAGOȘ) 2011 „Aspecte privind viața primilor emigranți români în Statele Unite ale Americii la sfârșitul sec. al XIX-lea reflectate în presa sibiană”, Political science, international relations and security studies, Internatioan Conference Proceedings, Sibiu, 2015. Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2017
DIHORU P. Mihaela (DUDU) 2013 „Starea de spirit a populaţiei craiovene în anii celui de-al Doilea Război Mondial”, în Arhivele Olteniei, Serie Nouă, nr. 30 (2016), Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 124 -135. Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2017
MIELCESCU S. Gabriel 2010 „Misiunea militară germană în România”, Omul și societatea, martie 2011, pp. 296-303. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2017
COROBAN I. Costel 2014 „Ideology and Power in Norway and Iceland, 1150-1250”, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2018. ISBN (10): 1-5275-0626-6 ISBN (13): 978-1-5275-0626-8 Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU 2018
DRAGOMIR P. Gabriela 2013 „Îngrijirea colecțiilor muzeale / The care of museum collections”, Muzeul Național, XXVIII, 2016, p. 305-310 Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ 2018
COJANU P. Adrian-Marius 2014 „The ideological identity of the Romanian Communist Party as reflected in the dialogues with the Left Belgian political formations”, Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques, nr. 55, 2017, pp. 32-41.   Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU 2018
DRAGOMIR P. Laurențiu 2014 „Travelling wooden churches in historical Bucovina – unique heritage and architectural creation value”, Restitutio- Buletin de Conservare-Restaurare, nr. 9 (2015), pp. 326-334. Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ 2018
ILIE I. Lenuța-Elena (STÎLPEANU) 2013 „Considerații privind evoluția domeniului funciar al Mănăstirii Argeș între secolele XVI-XIX”, Argessis. Studii și comunicări. Seria Istorie, Vol. XXIII, 2014, pp. 33-36. Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU 2018
VASILIU E.T. Andrei 2014 „Lloyd George and Winston Churchill’s Appeasement Articles in Britain’s Inter-War Local Newspapers”, Valahian Journal of Historical Studies, No. 23-24, 2015, pp. 136-148. Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU 2018
GRIGORE M. Gabriela 2014 „Freedom of speech versus institutional subordination in the history of the Romanian religious Christian-orthodox press”, Valahian Journal of Historical Studies, No. 23-24, 2015, pp. 41-64.   Prof.univ.dr. habil. Silviua-Marian MILOIU 2018
BĂNUȚĂ N. Nicolae 2013 „Patriarhul Justinian Marina. Contribuții la dezvoltarea culturii teologice.Cartea teologică și tiparul bisericesc”, Anuarul Teologic al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor,  2017. Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2018
POPESCU I. Anca-Beatrice (TODIREANU) 2013 Civilizatia epocii brancovenesti, Editura Monitorul Oficial, București, 2014, 392 pp. Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ 2018

La admitere s-au prezentat constant candidați care au absolvit universități din întreaga țară, cu deosenire din București și din sudul României, regiuni care dețin o pondere însemnată din totalul celor înscriși. În cadrul școlii doctorale și-au desfășurat și își desfășoară activitatea și doctoranzi din afara țării, în special din categoria românilor de pretutindeni. Există, prin urmare, o emulație firească și o competiție capabilă să genereze sinergii și să descătușeze energii canalizate către studiu, cercetare, creativitate.

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

Raportul dintre numărul absolvenților la nivel de masterat ai altor instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate care s-au înscris la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în ultimii cinci ani și numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat scoase la concurs în cadrul școlii doctorale

Domeniu Istorie

Anul Numărul absolvenţilor de master din alte instituţii de învăţământ superior înscrişi la concursul de admitere Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat scoase la concurs în cadrul şcolii doctorale
2014 6 1
2015 6 1
2016 6 2
2017 13 4
2018 11 6
TOTAL 42 14

Rata de abandon în primii doi ani este 0,06%, ceea ce arată eficacitatea structurilor care asigură dezvoltarea abilităților de cercetare și scriere academică din cadrul școlii doctorale.

Situaţia centralizatoare referitoare la rata de renunțare / abandon a studenților doctoranzi la 2 ani de la admitere

Domeniul Istorie

  Anul universitar Numărul studenţilor doctoranzi înmatriculaţi Numărul studenţilor doctoranzi care au abandonat studiile în primii doi ani de la admitere
2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018
2013 – 2014 22 0 0
2014 – 2015 12 0 1
2015 – 2016 12 0 2
2016 – 2017 11 2 0
2017 – 2018 20 0
TOTAL 77 5
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search