Doctorate internaționale în cotutelă

Domeniul istorie oferă doctoranzilor posibilitatea de a efectua doctorate în cotutelă cu prestigioase universități din străintate. În cadrul Școlii Doctorale de Istorie au funcționat până în acest moment două doctorate în cotutelă, cu Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Franța) și cu Universität Stuttgart (Germania). Prima cotutelă s-a finalizat cu succes prin susținerea doctoratului de către doctoranda Elinor Danusia Popescu (conducători de doctorat Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu, de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, și Prof.univ.dr.habil. Traian Sandu, de la Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3) și eliberarea diplomei de doctorat de către universitatea parteneră din Franța. Cel de-al doilea acord de cotutelă este încă în derulare, coordonatori fiind Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu și Prof.univ.dr.habil. Wolfram Pyta de la Universität Stuttgart (Germania).

Contract cotutelă Universität Stuttgart

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search