Internaționalizare

Activitatea de internaționalizarea domeniului Istorie din cadrul S.D.S.E.U. se bazează pe principiile definite în cadrul Strategiei de Internaționale a Universității „Valahia” din Târgoviște 2015-2020 (https://www.valahia.ro/ro/noutati/431-strategia-pentru-internationalizare-a-U.V.T.), elaborată în cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Investeşte în oameni!. Din comisia de elaborare a acestei strategii a făcut parte și Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu, profesor conducător de doctorat la domeniul Istorie.

Domeniul istorie oferă doctoranzilor posibilitatea de a efectua doctorate în cotutelă cu prestigioase universități din străintate. În cadrul Școlii Doctorale de Istorie au funcționat până în acest moment două doctorate în cotutelă, cu Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Franța) și cu Universität Stuttgart (Germania).

De asemenea, în comisiile de susține a doctoranzilor participări profesori din străinătate. De exemplu, în comisia de susținere a Dr. Costel Coroban a participat Prof. Jón Viðar Sigurðsson de la Universitatea din Oslo, în comisia de susținere a Dr. Elinor Danusia Popescu au participat Prof.Dr. Jean Marc Delaunay ( Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 ), Conf.Dr. Alain Soubigou ( Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ), Prof.Dr. Friedrich Taubert (Université Bourgogne Franche-Comté) și  Prof.Dr. Traian Sandu, coordonator în cotutelă ( Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 ).

Studenții doctoranzi au avut numeroase ocazii de a participa la conferințe și prelegeri ale unor profesori de la prestigioase universități din străinătate. Pentru a ne rezuma la un ultim exemplu, studenții doctoranzi au participat la masa rotundă intitulată Petites Puissances et l’inégalité dans le système international, desfășurată sub egida Commission Nationale Roumaine pour l’UNESCO et de la Fédération Européenne des Associations, Centres et Clubs pour l’UNESCO și organizată de Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Université «Sorbonne Nouvelle» – Paris 3, alături de alți parteneri (29 septembrie 2018) – https://gafencu.hypotheses.org/petites-puissances-et-linegalite-dans-le-systeme-international. În cadrul acesteia au susținut conferințe Jean Marc Delaunay ( Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 ), Alain Soubigou ( Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ) și Traian Sandu ( Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 ), alături de profesori și cercetători români.

Obiectivele de internaționalizare ale universității au stat la baza activităților întreprinse în vederea internaționalizării corespunzătoare a componente doctorale a studiilor superioare din cadrul almei mater târgoviștene. La nivelul universității există următoarele acorduri Erasmus în vederea realizării de mobilități doctorale.

ACORDURILE ERASMUS CE PREVĂD MOBILITĂȚI PENTRU DOCTORANZI

Nr.crt. Universitatea parteneră Eramus Numărul de mobilități prevăzute pentru doctoranzi Numărul de mobilități prevăzute pentru cadre didactice
  Universitatea Bordeaux www.u-bordeaux1.fr 1 1
  Charles University in Prague www.cuni.cz 1 1
  University of Oslo www.uio.no 2 1
  Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3 www.univ-paris3.fr 2 1
  Universität Stuttgart https://www.uni-stuttgart.de 4 1
  University of West Bohemia www.zcu.cz 2 2
Total 12 7
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search