Participare conferințe științifice

După cum se poate constata din tabelul de mai jos există un număr important de comunicări susținute la conferințe internaționale și un procent însemnat al doctoranzilor noștri au participat cel puțin la o asemenea manifestare științifică importantă, inclusiv la conferințe indexate ISI. Manifestările științifice au fost alese pentru a corespunde profilului cercetării întreprinse de doctoranzi.

SITUAȚIA DOCTORANZILOR  I.O.S.U.D.-U.V.T.  de LA DOMENIUL ISTORIE CARE  AU  OBŢINUT  TITLUL  ŞTIINŢIFIC  DE  DOCTOR

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE

Nume, Inițiala tatălui, Prenume doctorand  (Nume după căsătorie) Anul admiterii la doctorat Titlul comunicării Nume și prenume conducător de doctorat Anul acordării titlului ştiinţific de doctor prin O.M.
ANANIA G. Iulia-Cornelia 2010 „Conservation of wood buildings”, European Reseach Center for Book and Paper Conservation-Restoration, Horn, Austria, September 2012. Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
DOROFTEI V. Flori-Lăcrămioara (PUŞCAŞU) 2010 Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2014
ENESCU-CARAULEANU A. Daniela 2010 „European resorts’ architecture”, European Reseach Center for Book and Paper Conservation-Restoration, Horn, Austria, September 2012. Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
FILIP D. Constantin-Sorinel 2010 Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU 2014
FLOREA M. Ana-Maria (DESPA) 2010 „The history of diplomatic relations between Romania and Norway during the interwar period”, Second International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania: Black Sea and Baltic Sea Regions: Confluences, influences and crosscurrents in the modern and contemporary ages, hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, Târgoviste, May 20-22, 2011. Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2014
GORUN V. Laurenţiu-Nicuşor 2010 Prof.univ.dr. Ştefan TRÂMBACIU 2014
HASNAŞ A.F. Irina 2010 Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
BARTI Z. Tihamer 2004 Prof. univ. dr. Marin CÂRCIUMARU 2015
HOINĂRESCU C. Irina-Aurora (PAVELEŢ) 2007 Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
ION N. Mihaela-Lucia 2010 „Weathering and preservation of chalk stones from Basarabi churches (Romania)”, 11th International Conference on non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural and environmental heritage, At: Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, MAN Museo Arqueologico Nacional, 2014. Prof.univ.dr. Ioan OPRIŞ 2014
PALEA I. Emanuel 2010 Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
RADU F. Alexandru 2010 „Aşezarea paleolitică de la “Malu Dinu Buzea” – sat Cremenea, com. Sita Buzăului, jud. Covasna, România. O sinteză a campaniilor 2010-2013 – date geomorfologice şi stratigrafice”, Arheovest. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 7 decembrie 2013. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
ROGOZEA P. Octavian-Cristian 2010 „Noi puncte arheologice situate în hotarele localităţilor Timişoara şi Sânandrei (jud. Timiş),” Arheovest. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie, Timişoara, 7 decembrie 2013. Prof.univ.dr. Marin CÂRCIUMARU 2014
SOARE N. Georgeta 2010 Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU 2014
STERESCU T. Emil 2008 Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
TÂLMACIU I. Bogdan-Ion 2010 Prof.univ.dr. Ionel CALAFETEANU 2014
ŢICULEANU V. Florin-Gheorghe 2008 Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
HERȚA V. Adrian-Alexandru 2010 „Integrarea modelului proporţional belgian în sistemul electoral românesc”, la  Conferinţa Internaţionalǎ  Istorie,  Culturǎ  şi  Civilizaţie  în Europa  de  Sud‐Est,  Ediţia  a XII‐a,  Chişinǎu,  14‐16  aprilie  2011. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
TRIFINA C. Lucian-Marius 2008 Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2014
HRESTIC P. Bogdan-Petru 2011 Prof.univ.dr. Ion STANCIU, Prof.univ.dr. Mihai RETEGAN 2015
NEAGU M. Doru 2004 Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2015
PETRESCU M.-M. Elena-Ramona (STANCIU) 2011 „The heritage of a family grom Bucşani (Dâmboviţa County): the Dalles Hall of Bucharest”, The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity, Tîrgu-Mureş, 23-24 October 2014. ISI Conference Prof.univ.dr. Ion STANCIU, Prof.univ.dr. Mihai RETEGAN 2015
PÎNIŞOARĂ D. Iulian 2008 Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2015
STAVILĂ M. Andrei 2011 „Putere şi control în epoca regatului dac (sec. I î.Hr.–I d.Hr.). Studiu de caz: Utilizarea programelor GIS în analiza relaţiilor dintre fortificaţiile şi aşezările situate la pătrunderea Mureşului în Câmpia Aradului”, la Second Arheoinvest Congress. Interdisciplinary Research in Archaeology, Iaşi, 7-9 iunie2012. Prof.univ.dr. Marin CÂRCIUMARU, Prof.univ.dr. Sabin-Adrian LUCA 2015
MĂRCULESCU F.-M. Cornel-Constantin 2012 „The heritage of a family grom Bucşani (Dâmboviţa County): the Dalles Hall of Bucharest”, The Proceedings of the International Conference Communication, Context, Interdisciplinarity, Tîrgu-Mureş, 23-24 October 2014. ISI Proceedings Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2015
MIRCEA I. Constantin-Vadin 2009 Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2015
MIULESCU Ș. Bogdan-Ștefăniță 2012 Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Volume 21, No. 1, ISSN 1726-9679 ISBN 978-3-901509-73-5, Editor B. Katalinic Published by DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2010 Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2015
MOTOI A. Daniel 2012 „Initiation moments of the life of the pupils from Craiova in the years 1864-1928: the first day of school and the end of the school years”, International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Tîrgu Mureş, 3-4 decembrie 2015. ISI Proceedings Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2015
CHIȚU C. Iulian (CHIȚU-SINESCU) 2009 Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU 2016
MARICA N. Jeana (PĂTRU) 2012 „Revolte anticomuniste ale țăranilor din Câmpia Română în 1948”, Conference Proceedings „Interdisciplinarity as a multidimensional concept: research and case studies”, Editura Universităţii Emanuel, Oradea, ISBN 978-606-8431-19-2 Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2016
NIȚU I. Ionela 2012 Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2016
COMAN N. Vasile-Virgil 2013 „Actions of Special Intelligence Service to defend the strategic area Prahova Valley during 1940-1944”, în Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue 3rd International Conference Globalization between Intercultural Dialogue and National Identity, Tîrgu Mureş, 19 mai 2016. ISI Proceedings Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU 2016
NECULA M. Teodora-Elena 2013 “Valorization programs of wooden churches – historical monuments from Buzău county, Romania”, Conservation of Cultural Heritage, Challenges and Review, 25-29 May, Athens, Greece, May 2015. Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ 2017
RANTEȘ M. Bogdan-Iulian 2013 „Considerations about the beginnings of bilateral relations between Romania and People Republic of Congo from 1969 to 1970”, Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue 3rd International Conference Globalization between Intercultural Dialogue and National Identity, Tîrgu Mureş, 19 mai 2016. ISI Proceedings   Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU 2017
CĂLIN I. Florin-Gerard 2013 „Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, România – primul muzeu din Europa, dedicat celor două ocupații”, Conferinţa internaţională UNESCO. Tineretul şi Muzeele, ed. a VI-a, Catania, Italia, 10-13 martie 2016. Și vernisare expoziţie la: Muzeul de Arheologie din Enna-Sicilia şi Muzeul Etnografic din Valguarnera-Sicilia Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ 2017
DEACONU I. MARIA (SOARE) 2013 „Cartea în cultură”, UNESCO International Conference Youth and Museums. Anniversary Scientific Session 75 anniversary of the establishment of the Museum of Goleşti, Alumnus Club for UNESCO, Government of Romania- Department for Interethnic Relations, Arges County Council , Viticulture and Fruit Museum, 13-15 iunie 2014.   Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2017
FRÂNCU C. Emilian-Valentin 2010 Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ 2017
LUPȘOR I. Iuliana (NEAGOȘ) 2011 „Aspects Regarding the Education of the First Romanian Immigrants in the USA”, în Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication, Tîrgu Mureș, 3-4 decembrie 2015. Thomson ISI (ISI Procedings)   Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2017
DIHORU P. Mihaela (DUDU) 2013 Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2017
MIELCESCU S. Gabriel 2010 „Aspecte din viaţa Primăriei Piteşti la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX”, Sesiunea Internaţiona lă de Comunicări Ştiinţifice, Câmpulung Muscel, 29-30.09.2011. Prof.univ.dr. Ion STANCIU 2017
COROBAN I. Costel 2014 „Memory, Genealogy and Power in Islendingabók”, Colloque international Catalogue et architecture du savoir, Academie Royale de Belgique, Bruxelles, 16-17 iunie 2017. Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU 2018
DRAGOMIR P. Gabriela 2013 Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ 2018
COJANU P. Adrian-Marius 2014 „Fictional identity. Ontology and Psychology of identity”, PHILHIST ’16 / 3rd International Multi-Track Conference on History of Philosophy, Hande Tulum, Istanbul, 22-26 aprilie 2016.   Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU 2018
DRAGOMIR P. Laurențiu 2014 „La méthodologie de la recherche scientifique relative  à la datation des églises en bois de Roumanie”, La questionnement sur l’etique dans la recherce en sciences techniques, economiques et sociales, organizat de Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Paris, France, 29-30 October 2015. Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ 2018
ILIE I. Lenuța-Elena (STÎLPEANU) 2013 „Aspects of Romanian Economy during the Modern Age”, UNESCO International Conference Youth and Museums. Anniversary Scientific Session 75 anniversary of the establishment of the Museum of Goleşti, Alumnus Club for UNESCO, Government of Romania- Department for Interethnic Relations, Arges County Council , Viticulture and Fruit Museum, 13-15 iunie 2014.   Prof.univ.dr. Ionel  CALAFETEANU 2018
VASILIU E.T. Andrei 2014 „Perspectives de recherche sur l’apaisement britannique vers l’Allemagne entre les guerres mondiales dans le cadre de la numerisation de la collection des journaux de British Library”, La questionnement sur l’etique dans la recherce en sciences techniques, economiques et sociales, organizat de Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), Paris, France, 29-30 October 2015. Prof.univ.dr. habil. Silviu-Marian MILOIU 2018
GRIGORE M. Gabriela 2014 „Le statut professionnel du journaliste de la presse religieuse – entre liberté d’expression et contraintes institutionnelles”, Quand les satellites quittent les orbites : précarité identitaire / tropismes centrifuges de petites puissances centre-européennes aux XXe-XXIe siècles, Organisé par Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, le Centre Interuniversitaire d’Etudes hongroises et finlandaises (CIEH & CIEFi) et l’équipe Intégration et Coopération dans l’Espace Européen (ICEE), Paris, 9 novembre 2017. Prof.univ.dr. habil. Silviua-Marian MILOIU 2018
BĂNUȚĂ N. Nicolae 2013 Prof.univ.dr. Gheorghe SBÂRNĂ 2018
POPESCU I. Anca-Beatrice (TODIREANU) 2013 Royauté (s) : entre historicité et imaginaire, consacré au Centenaire de la Grande Union et à la Première Guerre mondiale, tenu à Bruxelles du 25 au 27 octobre 2018.   Prof.univ.dr. Ioan OPRIȘ 2018
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search