Politica de calitate

La nivelul I.O.S.U.D. și al S.D.S.E.U. se aplică o politică coerentă de asigurare a calității. Există o deplină simbioză între obiectivele generale ale universității la nivelul politicii de calitate și cele specifice I.O.S.U.D. și  S.D.S.E.U. Politica de management a calității este, de asemenea, pe deplin aliniată la legislația românească și la exemplele de bune practici existente la nivel european. În fiecare an, școlile doctorale ale I.O.S.U.D. sunt auditate de către C.E.A.C. – Comisia de evaluare și asigurare a calității a U.V.T., și periodic de către un auditor extern, AEROQ S.A., astfel că politicile de calitate și implementarea acestora sunt strict monitorizate. Se cuvine, totodată, menționat faptul că  la nivelul I.O.S.U.D. și S.D.S.E.U. funcționează comisii de calitate care-și desfășoară activitatea în mod constant. I.O.S.U.D. dispune de regulamente specifice de evaluare a calității.

De asemenea, pentru monitorizarea activității științifice a conducătorilor de doctorat, .O.S.U.D. a introdus procedura PO-06-14, care permite o cuantificare a activității anuale a conducătorilor de doctorat. Procedura ia in calcul si punctează numai rezultatele/activitățile recunoscute de C.N.A.T.D.C.U. (conform Ordinului nr. 6129 din 20 decembrie 2016). Prin normare la punctajul minim necesar pentru abilitare corespunzător fiecărui domeniu procedura permite o evaluare unitară a conducătorilor de doctorat din domenii diferite. Procedura urmează a fi aplicată începând cu anul 2019. Aceasta se adăugă procedurii PO-97-15 cu privire la evaluarea activității de cercetare care este deja în vigoare din data 26 aprilie 2018.

Actualizarea și elaborarea regulamentelor, metodologiilor, procedurilor este unul din obiectivele în domeniul calității în I.O.S.U.D. și este monitorizat nu numai de comisia de calitate a I.O.S.U.D., dar si de către Senatul universității. 

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search