Prof. univ. dr. habil. Sergiu MUSTEAȚĂ

A. PROPUNERI:

a. Istoria și arheologia evului mediu timpuriu în regiunile carpato-balcanice

 • Culturile arheologice vs. populații în regiunile carpato-balcanice în sec. VI-XI
 • Structuri politice și sociale în în regiunile carpato-balcanice în sec. VI-XI

b. Sisteme de apărarea în evul mediu

 • De la cetățui de pământ la cetăți de piatră în Moldova și Valahia
 • Tipologia sistemelor de apărarea în evul mediu românesc

c. Politica de protejarea a patrimoniului cultural în România

 • Legislația României în domeniul patrimoniului
 • Managementul patrimoniului cultural în România
 • Siturile UNESCO din România: protejare, valorificare și promovare

d. Din istoria războiului rece și rolul Radio Europa Liberă

 • Concepte și teorii privind Războiul rece
 • Rolul posturilor de radio în confruntarea dintre cele două blocuri politico-militare
 • Serviciul românesc al Europei Libere

e. Spațiul post-sovietic – tranziția de la totalitarism spre democrație

 • Politici culturale și identitare
 • Conflicte regionale și educația pentru o pace durabilă

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

 1. ALBERT, M.-T., RICHON, M., VINALS, M.J., WITCOMB, A. (eds), 2012: Community development throught World Heritage. Paris, UNESCO World Heritage Centre, World Heritage Papers 29.
 2. Applebaum, Anne. Iron Curtain – the crushing of Eastern Europe 1944-1956, Penguin Books, 2013
 3. Bush, K. D., D. Saltarelli (Eds) The two faces of education in ethnic conflict: towards a peace building education for children. Florence: UNICEF, 2000
 4. Cummings, Richard H. Radio Free Europe´S “Crusade for Freedom”. Rallying Americans Behind Cold War Broadcasting, 1950-1960. Jefferson, North Carolina and London: McFarlnad, 2010.
 5. Curta, Florin. The making of the Slavs, Cambridge: Cambridge Universitz Press, 2001.
 6. Curta, Florin. Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250. Cambridge Medieval Textbooks, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 7. HERB, ST. (1998): Risk Preparedness: a management manual for world cultural heritage, ICCROM, Rome, 1998.
 8. Johnson, A.R., Radio Free Europe and Radio Liberty. The CIA years and beyond. Stanford, 2010.
 9. KING, T. F. (2006): Cultural Heritage Preservation and the Legal System with Specific Reference to Landscapes. Landscape under Pressure, Springer, 243-254.
 10. McGlynn, C. (Ed.) Peace education in conflict and post-conflict societies: comparative perspectives. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
 11. MITCHELL, N., RÖSSLER, M., TRICAUD, P.-M., (eds), (2009): World Heritage Cultural Landscapes: a handbook for Conservation and Management. Paris, UNESCO World Heritage Centre, World Heritage Papers 26.
 12. S. MUSTEAŢĂ, (ed.), Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic din România și Republica Moldova. Chișinău/Iași, Editura ARC, 2016.
 13. S. MUSTEAŢĂ, Ș. CĂLINIUC (eds), Current Trends in Archaeological Heritage Preservation: National and International Perspectives. Proceedings of the international conference, Iași, Romania, November 6–10, 2013, Oxford, BAR International Series 2741, 2015.
 14. S. MUSTEAŢĂ (ed.), Cetatea Soroca – istorie, memorie și tradiții seculare. Materialele conferinței, Soroca, 4-5 aprilie 2013, Seria „Istorii și Documente Necunoscute – IDN”, C5, Chișinău, Editura ARC, 2015.
 15. S. MUSTEAŢĂ, (ed.), Two Decades of Development in Post-Soviet States: Successes and Failures, Colecția Academica, 232, Iași, Institutul European, 2014.
 16. S. MUSTEAŢĂ, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX. Monografii ANTIM I, Chişinău: Pontos, 2005.
 17. Puddington, Arch. Broadcasting Freedom. The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty. Lexington: The University Press of Kentucky, 2000.
 18. Rusu, Adrian Andrei, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, 2005.
 19. SMITH, L. (2006): Uses of Heritage, London & New York: Routledge.
 20. STOVEL, H. (2004): Monitoring World Heritage. Paris, UNESCO World Heritage Centre, World Heritage Papers 10.
 21. Urban, George R. Radio Free Europe and the Pursuit of Democracy. My War within the Cold War. New Haven & London: Yale University Press, 1997.
 22. Valeriu, Emanuel. Fața Necunoscută a ”Europei Libere”. București: Lumina Lex, 2001.
 23. Zubok, V.M. A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2007.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search