Prof. univ. dr. habil. Silviu MILOIU

A. PROPUNERI:

Istoria relațiilor internaționale în sec. Al XX-lea

 • Societatea Națiunilor și problematica socială în perioada interbelică
 • Rusia Sovietică și statele europene limitrofe (1917-1922)
 • Politica comercială a Uniunii Sovietice și țările europene limitrofe în anii 1930
 • Inițiative și mișcări internaționale pacifiste în perioada interbelică
 • Istoria relațiilor dintre Ungaria și Bulgaria în anii 1930

Istoria Europei Nordice și Baltice și relațiile României cu Țările Baltice și Nordice

 • Cooperarea dintre organizațiile românești și cele baltice în cadrul organizațiilor anticomuniste ale diasporei după al Doilea Război Mondial
 • Diaspora românească din țările scandinave după al Doilea Război Mondial
 • Pătrunderea culturii românești în Scandinavia în sec. al XX-lea
 • Instaurarea regimurilor autoritare în Țările Baltice: o abordare comparativă
 • Extrema dreaptă interbelică în România și Țările Baltice: o abordare comparativă
 • Sovietizarea Țărilor Baltice: o analiză comparativă
 • Politica memoriei în Țările Baltice și România cu privire la regimurile autoritare și totalitare din sec. al XX-lea

Politica externă a României în sec. Al XX-lea

 • Relațiile Partidului Comunist Român cu formațiunile politice și sindicale franceze de stânga (1964-1989)
 • Problematica păcii în discursul Partidului Comunist Român (1964-1989)
 • Grigore Niculescu-Buzești: portretul unui diplomat și membru al diasporei
 • România și Olanda în perioada interbelică
 • România și Belgia în perioada interbelică
 • România și decăderea Franței pe planul relațiilor internaționale (1936-1940)
 • Consulate și consuli ai României în perioada interbelică
 • Consulate și consuli în România în perioada interbelică
 • Bursieri români în străinătate (1919-1947)

Istoria românilor

 • Casa Regală și Actul de la 23 august 1944
 • Studenții și politica națională în perioada interbelică
 • Secțiunea istorică a Academiei Române în perioada celui de-al Doilea Război Mondial
 • Straja Țării – prima organizație de înregimentare politică a tineretului din România

 

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

 1. Bacon, Walter M., Nicolae Titulescu si politica externa a Romaniei. 1933-1934, Institutul European, Iasi, 1999.
 2. Buchet, Constantin, România şi Republica de la Weimar (1919-1933). Economie, diplomaţie şi geopolitica, Ed. All, Bucureşti, 2001.
 3. Calafeteanu, Ion (coord.), Istoria politicii externe româneşti în date, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.
 4. Calafeteanu, Ion, Politică şi interes naţional în România interbelică, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
 5. Calafeteanu, Ion, Români la Hitler, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
 6. Calvocoressi, P., Politica mondială după 1945, Bucureşti, 2000.
 7. Cătănuş, Dan, Între Beijing şi Moscova, România şi Conflictul Sino-Sovietic, INST, Bucuresti, 2004,
 8. Ciobanu, Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României între anii 1948 şi 1964, Junimea, Iaşi, 2006
 9. Ciupercă, Ioan, Bogdan-Alexandru Schipor, Dan Constantin Mâţă, România şi sistemele de securitate colectivă în Europa, 1919-1975, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009, p.7-220.
 10. Crampton, R.J., Europa Răsăriteană în secolul al XX-lea…şi după, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2002.
 11. Dobrinescu, V.F., Romania si sistemul tratatelor de pace de la Paris (1919-1923), Institutul European, Iasi, 1993.
 12. Dragomir Elena, Silviu Miloiu, Istoria Finlandei, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2010.
 13. Dreyfus, F.G., A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria universală. Evoluţia lumii contemporane, vol. III, Ed.Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006.
 14. Duroselle, Jean-Baptiste, André Kaspi, Istoria relaţiilor internaţionale. 1919- 1947, vol. I, Ed. Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2006.
 15. Duroselle, Jean-Baptiste, André Kaspi, Istoria relaţiilor internaţionale. 1948- până în zilele noastre, vol. II, Ed. Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2006.
 16. Griffiths, Martin, Relaţii internaţionale. Şcoli, curente, gânditori, Ed. Ziua, Bucureşti, 2003.
 17. Hobsbawm, Eric, Secolul extremelor, Ed. Lider, Bucureşti, 1998.
 18. Johnson, Paul, O istorie a lumii moderne: 1920-2000, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003.
 19. Kissinger, Henry, Diplomaţia, Ed. All, București, 2002.
 20. Leustean, Lucian, Romania, Ungaria si Tratatul de la Trianon, 1918-1920, Ed. Polirom, Iasi, 2002.
 21. Loth, W., Împărțirea lumii. Istoria războiului rece 1941-1955, Ed. Saeculum, București, 1997.
 22. Miloiu, Silviu, Elena Dragomir, Oana Lăculiceanu-Popescu, O concepţie românească a Nordului. Sec. XIX-XX, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009
 23. Miloiu, Silviu, Florin Anghel, Veniamin Ciobanu, Zigmantas Kiaupa, Istoria Lituaniei, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011.
 24. Miloiu, Silviu, O concepţie românească a Nordului. Sec. XIX-XX, Repertoriu de documente şi trimiteri bibliografice, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009.
 25. Miloiu, Silviu, O istorie a Europei Nordice şi Baltice. De la Epoca Naţionalismului la Războiul Rece, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004.
 26. Miloiu, Silviu, O istorie a Europei Nordice şi Baltice: de la Războiul Rece la era globalizării, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005.
 27. Miloiu, Silviu, România şi Ţările Baltice în perioada interbelică, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2003.
 28. Milza, Pierre, Bernstein, Serge, Istoria Europei, vol. 5, Ed. All, Bucuresti, 1998.
 29. Milza, Pierre, Bernstein, Serge, Istoria secolului XX, vol. 1-3, Ed. All, Bucuresti, 1998
 30. Miroiu, Andrei, Radu-Sebastian Ungureanu, Manual de relaţii internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
 31. Moisuc, Viorica, Premisele izolarii politice a Romaniei 1919-1940, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1991.
 32. Sbârnă, Gheorghe, Parlamentul şi politica externă a României 1919-1940, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2000.
 33. Schipor Bogdan Alexandru. Politica Marii Britanii la frontiera de vest a Uniunii Sovietice Editura Junimea, Iaşi, 2007.
 34. Scurtu, Ioan, Romania si Marile Puteri. Documente, vol. 1-2, Bucuresti, 1999.
 35. Stanciu, Cezar, Devotați Kremlinului. Alinierea Politicii externe românești la cea sovietică în anii ’50, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008,
 36. Stanciu, Cezar, Frăția socialistă. Politica RPR față de țările lagărului socialist, 1948-1964, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009.
 37. Stanciu, Cezar, Războiul Nervilor. Dispute Ceauşescu-Brejnev. 1965-1971, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011.
 38. Stanciu, Ion, In umbra Europei. Relatiile Romaniei cu Statele Unite in anii 1919-1939, Ed. Silex, Bucuresti, 1996.
 39. Tuluş, Arthur Viorel, Dunărea maritimă între Aranjamentul de la Sinaia şi Acordul de la Belgrad (1938-1948), Galaţi University Press, 2008, p. 11-124.
 40. Ţăranu, Liviu, România în CAER, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search