Prof. univ. dr. Ion STANCIU

A. PROPUNERI:

 • Studiul istoriografiei şi a problematicii determinante în procesul modernizării societăţii româneşti în secolul al XVIII-lea, până la 1914.
 • Cunoașterea principalelor surse istoriografice privind istoria modernă a Românilor.
 • Prezentarea fenomenelor specifice ale modernizării societăţii româneşti la nivel social, economic, cultural şi politic în epoca modernă.
 • Aspecte majore privind crearea şi progresul instituţiilor României interbelice.
 • Evoluţia partidelor şi a vieţii politice în România interbelică.
 • Evaluarea istoriografiei românești și a problematicii ei referitoare la istoria României după al II-lea război mondial până în 1989.

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

 1. Constantiniu Florin, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997.
 2. Deletant Dennis, România sub regimul comunist, Fundația Academia Civică, Bucuresti,2006.
 3. Denize Eugen, Mâța Cezar, România comunistă. Statul și propaganda (1948-1953), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2005.
 4. Hitchins Keith, România (1866-1947), ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, traducere din limba engleză de George Potra şi Delia Răzdolescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003.
 5. Neagoe Stelian, Istoria guvernelor României. De la începuturi – 1859 – până în zilele noastre, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999.
 6. Nedelcu Florea, De la restauraţie la dictatura regală. Din viaţa politică a României (1930-1938), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981.
 7. Oncescu Iulian, Stanciu Ion, Introducere în istoria modernă a Românilor, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009.
 8. Oncescu Iulian, Stanciu Ion, Plopeanu Emanuel, Texte şi documente privind istoria modernă a Românilor, vol. I-II, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009.
 9. Rusenescu Mihail, Saizu Ion, Viaţa politică în România (1922-1928), Editura Politică, Bucureşti, 1979.
 10. Sbârnă Gheorghe, Partide politice din România, 1918-1940. Programe şi orientări doctrinare, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
 11. Scurtu Ioan, Buzatu Gheorghe, Istoria românilor în secolul XX, Editura Paidea, București, 1999.
 12. Scurtu Ioan, Istoria României între anii 1918-1940. Evoluţia regimului politic de la democraţie la dictatură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.
 13. Stanciu Ion, Oncescu Iulian, Românii în timpurile moderne. Reperele unei epoci, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004.
 14. ***Istoria Românilor, vol. VII, tomul I-II, vol. VIII, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.
 15. ***Istoria politicii externe româneşti în date (coord. Ion Calafeteanu), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.
 16. ***Bibliografia Istorică a României,vol. I-XII (1944-2008), Editura Academiei, București, 1965-2010.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search