Prof. univ. dr. Marin CÂRCIUMARU

A. PROPUNERI:

 • Raportul dintre Homo neanderthalensis şi Homo sapiens – Concepţii şi controverse vechi şi noi;
 • Exploatarea văii Bistriţei moldovene în Paleolitic;
 • Gravetianul din zona subcarpatică a Moldovei.

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

 1. EUGENE BONIFAY, BERNARD VANDERMEERSCH, 1991, Les premiers Européens, Editions du C.T.H.S., Paris.
 2. DOMINIQUE BONJEAN, 1996, Neanderthal, Andenne.
 3. ROBERT BOYD, JOAN SILK, 2004, L’Aventure Humaine. Des molécules à la Culture, De Boeck, Paris.
 4. MARIN CÂRCIUMARU, 1980, Mediul geografic în Pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980, 268 p., 85 fig., 22 tab; C. Z. pentru biblioteci mari 551.791 (498): 571 (498: 119.714).
 5. MARIN CÂRCIUMARU, Le Paléolithique en Roumanie, Editions Jérôme Millon, Grenoble, 1999, 260 p., 100 fig., 19 tab.; ISBN 2-84137-082-8.
 6. MARIN CÂRCIUMARU, 1999, Evoluţia omului în Cuaternar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 215 p., 144 fig., (Partea I-a Paleogeografia cuaternarului, Partea a II-a Paleoantropologia umană), ISBN, 973-588-177-2 (Ediţia I-a).
 7. MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, OVIDIU CÂRSTINA, MARIAN COSAC, MARIANA PLEŞA, FLORIN DUMITRU, 2002-2003, Les decouvertes d’art paléolithique de la valée de Bistriţa, dans le contexte de l’art mobiliere paléolithique de Roumanie, Annales d’Université «Valahia» Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome IV-V, p. 16-27;
 8. MARIN CÂRCIUMARU, MONICA MĂRGĂRIT, LOREDANA NIŢĂ, MIRCEA ANGHELINU, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2003, Les découvertes d’art mobilier paléolithique de Poiana Cireşului- Piatra Neamţ (Roumanie), în M. Otte (dir.), La Spiritualité. Actes du colloque de la commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur), Liège, 10-12 décembre 2003, Liège, ERAUL 106, p. 123-126;
 9. MARIN CÂRCIUMARU, 2005, Paleoliticul, Epipaleoliticul şi Mezoliticul lumii, Editura Enciclopedică, 2005, 289 pagini, 137 fig.; ISBN 973-45-0517-3.
 10. MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LEIF STEGUWEIT, LOREDANA NIŢĂ, LAURE FONTANA, ALEXIS BRUGERE, ULRICH HAMBACH, FLORIN DUMITRU, OVIDIU CÂRSTINA, 2006, The Upper Palaeolithic site of Poiana Cireşului (Piatra Neamţ, North-Eastern Romania) – Recent results, Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 36, Heft 3, Herausgegeben vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz in Verbidung mit dem Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie, p. 319-331.
 11. MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, MONICA MĂRGĂRIT, VALENTIN DUMITRAŞCU, FLORIN DUMITRU, MARIAN COSAC, OVIDIU CÂRSTINA, 2007-2008, A Cold Season Occupation during the LGM. The Early Epigravettian from Poiana Cireşului (judeţul Neamţ, North-Eastern, Romania), Acta Archaeologica Carpathica, Vol. XLII-XLIII, p. 27-58, ISSN 0001-5229.
 12. MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NIŢU, 2009, Contribution à la bibliographie interdisciplinaire du Paléolithique, Épipaléolithique et Mésolithique de la Roumanie et la République Moldova, Edition Valahia University Press, Târgovişte, 307 p., ISBN 978-973-1955-16-2.
 13. MARIN CÂRCIUMARU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2009, Etude technologique, effectuée à l’aide du microscope digital VHX-600, sur un os gravé épigravettien de l’habitat de Poiana Cireşului-Piatra Neamţ, Annales d’Université „Valahia” Targovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XI, Nr. 2, p. 7-22, ISSN 1584-1855.
 14. MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, 2005, The Upper Paleolithic in the Bistriţa Valley (Northeastern Romania). An Overview of the Old Evidence, in C. Neugebauer-Maresch & L. Owen (Eds.), Aspects concerning the Middle and Eastern European Upper Paleolithic-Methods, Chronology, Technology and Subsistence, Symposium Wien, 9-11 November, 2005, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission ÖAW, 2010, p. 49-63.
 15. MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LEIF STEGUWEIT, LOREDANA NIŢĂ, LAURE FONTANA, ALEXIS BRUGERE, ULRICH HAMBACH, MONICA MĂRGĂRIT, VALENTIN DUMITRAŞCU, MARIAN COSAC, FLORIN DUMITRU, OVIDIU CÂRSTINA, 2005, The Pluristratified Upper Paleolithic Site From Poiana Cireşului, Piatra Neamţ. Recent Resultats and Future Prospects, in C. Neugebauer-Maresch & L. Owen (Eds.), Aspects concerning the Middle and Eastern European Upper Paleolithic-Methods, Chronology, Technology and Subsistence, Symposium Wien, 9-11 November, 2005, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission ÖAW, 2010, p. 209-219.
 16. MARIN CÂRCIUMARU, IULIANA LAZĂR, ELENA-CRISTINA NIŢU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2011, The Symbolical Significance of Several Fossils discovered in the Epigravettian from Poiana Cireşului-Piatra Neamţ, Romania, Preistoria Alpina, 45 (2011): 9-15, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento 2009, ISSN: 0393-0157.
 17. MARIN CÂRCIUMARU, MINODORA ŢUŢUIANU-CÂRCIUMARU, 2011, Le siffletde Poiana Cireşului-Piatra Neamţ (Roumanie) [19.459± 96 B.P. (23.24 ka) – 20.154 ± 97 B.P. (24.096 ka)], Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XIII, Numéro 2, p. 41-58, ISSN 1584-1855.
 18. MARIN CARCIUMARU, MINODORA TUTUIANU-CARCIUMARU, 2012, The Oldest Snail (Lithoglyphus naticoides) necklace discovered in Romania in the Gravettian III stratum of Poiana Ciresului-Piatra Neamt [25.760±160 –27.321±234 B.P. (31.969 ka)], Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XIV, Numéro 1, p. 19-42, ISSN 1584-1855; ISSN (online): 2285–3669.
 19. YVES COPPENS, PASCAL PICQ, 2001, Aux Origines de l’Humanité, Vol. I-II, Fayard,
 20. JEAN-JACQUES HUBLIN, ANNE-MARIE TILLIER, 1991, Aux origines d’Homo sapiens, PUF, Paris.
 21. ALEXANDRU PĂUNESCU, EMILIA CÂRCIUMARU, MARIN CÂRCIUMARU, POMPILIU VASILESCU, 1977, Semnificaţia cronostratigrafică şi paleoclimatică a unor analize chimice, granulometrice şi palinologice în unele aşezări paleolitice din Bazinul Ceahlăului. Consideraţii asupra tipului şi caracterului aşezărilor, SCIVA, 28, 2, p. 157-183;
 22. LEIF STEGUWEIT, MARIN CÂRCIUMARU, MIRCEA ANGHELINU, LOREDANA NIŢĂ, 2009, Reframing the Upper Palaeolithic in the Bistriţa Valley (northeastern Romania) Neue Untersuchungen zum Jungpaläolithikum im Bistriţa Tal (Nordost-Rumänien), Quartär, 56, p. 139-157.
 23. BERNARD VANDERMEERSCH, BRUNO MAUREILLE, 2007, Les Néandertaliens. Biologie et Cultures, 2007, Paris.
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search