Realizări științifice relevante

Prof. univ. dr. Mircea ANGHELINU

Titlul și tipul articolului (ISI sau ERIH) Realizări care demonstrează vizibilitatea științifică
M. Anghelinu, L. Niță, What’s in a Name: The Aurignacian in Romania, Quaternary International, 351, 2014, 172-192. Articol indexat în Web of Science: https://www.elsevier.com/journals/quaternary-international/1040-6182/abstracting-indexing Reprezentant al României în Comisia 31 (Paleolitic superior) a Uniunii Internaționale de Studii Preistorice și Protoistorice (2014-2018);
M. Anghelinu, L. Niță, V. Sitlivy, T. Uthmeier, I. Băltean, Looking around Peștera cu Oase: the Beginnings of Upper Palaeolithic in Romania, Quaternary International, 274, 2012, 136-157. Articol indexat în Web of Science: https://www.elsevier.com/journals/quaternary-international/1040-6182/abstracting-indexing 16 prezentări orale la conferințe/simpozioane internaționale desfășurate în străinătate (Germania, Austria, Elveția, Ungaria, Belgia).
C. Schmidt, V. Sitlivy, M. Anghelinu, V. Chabai, H. Kels, T. Uthmeier, T. Hauck, I. Băltean, A. Hilgers, J. Richter, U. Radtke, First chronometric dates (TL and OSL) for the Aurignacian open-air site of Româneşti-Dumbrăviţa I, Romania, Journal of Archaeological Science, 40, 2013, 3740-3753. Articol indexat în Web of Science: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-archaeological-science Profesor invitat pentru conferințe publice: Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, The Upper Paleolithic site from Poiana Cireşului (Northeastern Romania) and its regional context, guest lecturer, 28 Iunie, 2006;Universität zu Köln , The Upper Palaeolithic in Romania. A Fresh Perspective, guest lecturer, 3 iunie 2010; McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge (England), At the Gates of Europe: the Emergence of Upper Palaeolithic in Romania, – guest lecturer, Paleolithic-Mesolithic Seminar Studies, 5 mai 2017.
M. Anghelinu, L. Niță, G. Murătoreanu, Le Gravettien et l’Épigravettien de l’Est de la Roumanie : une reevaluation, L’Anthropologie, 122 (2), 2018, 183-219. Articol indexat în Web of Science: https://www.journals.elsevier.com/lanthropologie   Guest editor, Quaternary International, Loess and the record of Upper Paleolithic cultures in the Danube Basin, vol. 351, 2014.
M. Anghelinu, Fitting the ladder to the tree. A common sense view on the cognitive evolution of the Pleistocene human lineage, Arheologia Moldovei, XXXVI, 2013, 7-24. Articol integrat în revistă inclusă în baza ERIH PLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=481751 Acknowledged reviewer Elsevier

Prof. univ. dr. Marin CÂRCIUMARU

MARIN CÂRCIUMARU,  RODICA-MARIANA ION, ELENA-CRISTINA NIȚU, RADU ȘTEFĂNESCU, 2012, „New evidence of adhesive as hafting material on Middle and Upper Palaeolithic artefacts from Gura Cheii Cave (Romania)”, Journal of  Archaeological Science, vol. 39, p. 1942-1950 (Articol este citat de 49 de ori conform ResearchGate, 53 de ori conform Google Academic și 42 de ori numai în reviste ISI conform bazei de date Scopus). Articol indexat în Web of Science: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-archaeological-science Lucrări cu caracter de monografie apărute la edituri de prestigiu din străinătate, precum cea mai importantă monografie despre Paleoloticul României: MARIN CÂRCIUMARU, Le Paléolithique en Roumanie, Editions Jérôme Millon, Grenoble, 1999, 260 p., 100 fig., 19 tab.; ISBN 2-84137-082-8.
MARIN CÂRCIUMARU, ELENA-CRISTINA NITU, OVIDIU CÎRSTINA, 2014, „A geode painted with ochre by the Neanderthal man,” Comptes Rendus Palevol, 14, p. 31-41. Articol indexat în Web of Science: https://www.journals.elsevier.com/comptes-rendus-palevol  Premii și recunoașteri internaționale: Premii şi recunoaşteri naţionale ale activităţii ştiinţifice Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române, în anul 1981, pentru cartea „Mediul geografic în pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România”;Ordinul Meritul pentru Invăţământ în grad de Comandor, prin decretul Preşedintelui României nr. 1.097/2004;Membru permanent în Colegiul de coordonare  al Asociaţiei de Geomorfologie a Academiei Române;Diplomă de Onoare a Muzeului Naţional de Istorie a României – 1997;Diploma de Onoare acordată de Universitatea Bucureşti –Facultatea de Geografie, cu ocazia împlinirii unui secol de învăţământ geografic – 1900-2000 ;Diploma acordată de Belgian Association of Geomorphologists – Italian Association of Physical Georaphy and Geomorphology – French Association of Geomorphologists – Geomorphologistţs Association of Romania ;Premiul de Excelenţă al Patrimoniului Naţional pe anul 2006, pentru ansamblul operei şi contribuţia deosebită la studiul istoriei noastre străvechi, conferit de Asociaţia Română pentru Patrimoniu imobiliar-cultural-istoric, pe anul 2006;Premiul de Excelenţă pentru activitatea ştiinţifică şi profesională şi contribuţia deosebită la prestigiul pe plan naţional şi internaţional al Universităţii „Valahia” din Târgovişte.Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest Timişoara – 24 aprilie 2009Profesorul anului în 2009 – Locul I la “Gala Premiilor in educatie”, Categoria Profesorul universitar – Fundaţia Dinu Patriciu.Profesor Emerit al Universității Valahia din Târgoviște din 30 mai 2012 Premii şi recunoaşteri internaţionale ale activităţii ştiinţifice Membru al „International Société Préhistorique Ariège-Pyrénées” din Franţa;Member Since 2001 of The American Biographical Institut, has been chosen for distinguished standing and has been confered with an Honorary appointment to THE RESEARCH BOARD OF ADVISORS;Membru al „International Geological Correlation Programme – Paleohydrological change in the Last 15.000 years”;Membru al Comisiei de studiu paleobotanic al zonei euro-siberiene;Membru al I.N.Q.U.A. (Uniunea Internaţională de Studiu a Cuaternarului);Inclus în WHO’s WHO în Romania ;Inclus în WHO’s WHO în Istorie, SUA.  
Cârciumaru Marin, Niţu Elena-Cristina, Cîrstina Ovidiu, Goutas Nejma,2016,The Engraved Stone Pendant from Poiana Cireşului-Piatra Neamţ, Romania. New Contributions to the Understanding of Symbolic Behavior in Gravettian, Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia, 44/4, p. 35–45. Articol indexat în Web of Science: https://www.sciencedirect.com/journal/archaeology-ethnology-and-anthropology-of-eurasia Redactor-șef și fondator al unuia dintre influentele reviste din România, indexată în bazele de date Scopus, Elsevier, ERIH PLUS – Annalles D´Universite “Valahia” Targoviste, section d’Archeologie et d’Histoire http://www.annalesfsu.ro/
Cârciumaru M., Nițu E.-C., Goutas N., Otte M., Cîrstina O., Sava T.,  Straticiuc M., Manea M.-M., Lupu F., Leu M., Nicolae A., Theodor Neagu T., 2018, Parures et objets d’art du Gravettien récent de Poiana Cireșului-Piatra Neamt, (Roumanie), L’Anthropologie, 122, p. 220-260. Articol indexat în Web of Science: https://www.journals.elsevier.com/lanthropologie Director sau membru al unor granturi sau contracte de cercetare internaţională Responsabil din partea română a programului de cercetare Formation et recherches en paléoécologie de l’Homme fossile, cu Universităţile din Liège şi Louvain (Belgia) – 1995-1996;Director al contractului de Cercetări comune româno-americane pentru perioada mezolitică şi începutul neoliticului, cu Departamentul de Antropologie al Universităţii Urbana-Champaign din Illinois – SUA – 1995;Responsabil din partea română a programului de cercetare Histoire de l’économie des peuples chasseurs-cueilleurs d’Europe Centrale et Orientale au Paléolithique inferieur et moyen, cu L’Institut de Paléontologie Humaine – Paris – 1999.Director din partea română al grantului The Transition from Aurignacian to Gravettian in Central and Eastern Europe (2005-2008), finanţat de Fundaţia Germană pentru Cercetare ştiinţifică (valoare 22.000 euro), în colaborare cu trei instituţii germane (Univ. din Erlangen; Univ. din Bayreuth, Institutul Max Planck din Leipzig).Director al grantului Archaeological Researches in Poiana Cireşului (2005-2006) (valoare în 2005 de 3.000 euro), în colaborare cu trei instituţii germane (Univ. din Erlangen; Univ. din Bayreuth, Institutul Max Planck din Leipzig), una franceză (Univ. Aix-en-Provence) şi câteva instituţii de cercetare din ţară (Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte, Muzeul judeţean Neamţ, Muzeul Naţional de Istorie a României).Director al programului de cercetare The Carpathian Upper Paleolithic (2005-2007), realizat în regim de coifinanţare între Universitatea „Valahia“ din Târgovişte şi Universitatea din Liège (Belgia). Contribuţia părţii belgiene este de 7.000 de euro, oferiţi de Ministerul Valon al Culturii  
MARIN CÂRCIUMARU, MARIE-HELENE MONCEL, RADU CÂRCIUMARU, 2000, Le Paléolithique moyen de la grotte Cioarei-Boroşteni (commune de Peştişani, dép. de Gorj, Roumanie), L’Anthropologie, 104 (2000), p. 185-237 https://www.journals.elsevier.com/lanthropologie  

Conf. univ. dr. habil. Marian COSAC

M. Cosac, G. Murătoreanu, A. Radu, R. Ion, Arguments concerning the use of bitumen as adhesive for the hafting of some lithic tools from the early Bronze Age in the region of the Curvature Subcarpathians, în Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XV, Numéro 2, 2013, p. 41-50, ISSN: 1584-1855, ISSN (online): 2285–3669 Articol în revistă ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/
erihplus/periodical/info.action;jsessionid=+uPsWlY3yo-b2ryYPWWhD884.undefined?id=489007
Vicepreşedinte al comitetului de organizare  a celui de-al XII –lea Congres Internaţional de Tracologie  – THE 12 INTERNATIONAL CONGRESS OF THRACOLOGY TÂRGOVIŞTE 10 – 14 SEPTEMBER 2013, The Tracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages.
Daniel Vereş, Marian Cosac, Christoph Schmidt, George Muratoreanu, Ulrich Hambach, Katalin Hubay, Sabine Wulf, David Karatson, New chronological constraints for Middle Palaeolithic (MIS 6/5-3) cave sequences in Eastern Transylvania, Romania, în Quaternary International (2017) 1 – 12 Articol indexat în Web of Science: https://www.elsevier.com/journals/quaternary-international/1040-6182/abstracting-indexing Publicații în cadrul unor edituri de prestigiu din străinătate: Daniel Vereş, Marian Cosac, George Murătoreanu, Ulrich Hambach, Persani Mountains: Karst of Vârghis Gorge, în Cave and Karst Systems of Romania, Editors Gheorghe M. L. Ponta, Bogdan P. Onac, Springer, Cave and Karst Systems of the World, Series editor James W. LaMoreaux, Tuscaloosa, USA,  ISSN 2364-4591.
Marian Cosac, George Muratoreanu, Daniel Vereş, Loredana Niţa, Christoph Schmidt, Ulrich Hambach, Radu Alexandru, Roxana Cuculici, Dan Lucian Buzea, Monica Margarit, Valentin Dumitraşcu, Alexander Petculescu, Multi-proxy archaeological investigations of a Middle Palaeolithic occupation context in Eastern Transylvania, Romania, în Quaternary International (2017) 1-16 Articol indexat în Web of Science: https://www.elsevier.com/journals/quaternary-international/1040-6182/abstracting-indexing  
M. Cosac, G. Murătoreanu, A. Radu,Aşezarea paleolitică de la „Malu Dinu Buzea”  – sat Cremenea, com. Sita Buzăului, jud. Covasna, România. O sinteză a campaniilor 2010 – 2013 – date geomorfologice şi stratigrafice, în Arheovest. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie – In Memoriam Liviu Măruia, Szeghet, 2013, p. 25-34 Revistă indexată ERIH – http://www.esf.org  
M. Cosac, Al. Popa, D.-L. Buzea, A. Chiricescu, G. Murătoreanu, Al. Radu, Prospecţiuni geomagnetice şi cercetări arheologice în situl paleolitic de la Costanda – Lădăuţi, punct „Borşoşu” (com. Barcani, jud. Covasna), în Arheovest. Interdisciplinaritate în Arheologie, vol.  II2, Szeghet, 2014, p. 513-527, ISBN 978-963-315-228-7 (Összes/General), ISBN 978-963-315-221-8 (Vol. 2) Revistă indexată ERIH – http://www.esf.org  

Conf. univ. dr. habil. Monica MĂRGĂRIT

M. Mărgărit, V. Radu, Dr. Popovici, „From operculum to bead: Production of pearls from opercular bones of Cyprinus carpio in the Romanian Eneolithic, Environmental Archaeology”, The Journal of Human Palaeoecology, vol. 21(4), 2016, p. 351-360. Articol indexat în Web of Science: https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=yenv20 Organizator principal de conferințe internaționale: Exploitation strategies of the animal environment of the last hunter-gatherers and first farmers in Europe (M. Mărgărit, A. Boroneanț, V. Dimitrijevic, C. Bonsall – orgs), 22nd European Association of Archaeologists Annual Meeting 2015, Vilnius (Lithuania), 31 august-4 september 2016.
M. Mărgărit, „Spatulas and abraded astragalus: Two types of tools used to process ceramics? Examples from the Romanian prehistory”, Quaternary International, 438(B), 2017, p. 201-211. Articol indexat în Web of Science: https://www.elsevier.com/journals/quaternary-international/1040-6182/abstracting-indexing Membru în cadrul unor organizații internaționale: 2011-prezent: membru al grupului de lucru: European Research Group Prehistoric Exploitation of Osseus Materials in Europe (GDRE). 2012-prezent: membru al European Association of Archaeologists (EAA). 2012-prezent: membru al Association of Archaeological Wear and Residue Analysts (AWRANA).
M. Mărgărit, V. Radu, A. Boroneanț, C. Bonsall, „Experimental studies of personal ornaments from the Iron Gates Mesolithic”, Archaeological and Anthropological Sciences, Vol. 10(8), 2018, p. 2095-2122. Articol indexat în Web of Science: https://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12520 (Factor de impact 2017 2,414). Invitată la conferințe internaționale: Spatulas and abrased astragalus: two types of tools used to process ceramics? Examples from the Romanian Eneolithic, XVII UISPP World Congress, Burgos (Spania); 1-7 septembrie 2014. Testing the endurance of prehistorical adornments. Examples of raw materials from the aquatic evironment used in the Romanian Chalcolithic, AWRANA Meeting. Connecting people and technologies, Leiden (Olanda), 27-30 mai 2015. Mesolithic boar tusk processing in the Iron Gates: a typological and experimental approach, 22nd European Association of Archaeologists Annual Meeting 2015, Vilnius (Lithuania), 31 august-4 september 2016. Mesolithic Adornments in the Iron Gates, 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017, Maastricht, 30 August – 3 September 2017. Un collier tardif d’imitations de craches de cerf decouvert dans la necropole de l’Age du Fer de Valea Stânii, departement d’Argeş, Roumanie, XVIII UISPP World Congress, Paris, 4-9 Juin 2018.
Mărgărit, M., Mirea, P., Radu, V. „Exploitation of aquatic resources for adornment and tool processing at Măgura ‘Buduiasca’ (‘Boldul lui Moș Ivănuș’) Neolithic settlement (southern Romania)”, Quaternary International, vol. 472, 2018, p. 49-59. Articol indexat în Web of Science: https://www.elsevier.com/journals/quaternary-international/1040-6182/abstracting-indexing
M. Mărgărit, P. Mirea, A. Bălășescu, „Manufacturing technique and social identity: three cases of ‘manufacture-by-wear’ technique”, Archaeofauna 27, 2018, 253-274. Articol indexat în Web of Science: https://revistas.uam.es/archaeofauna/pages/view/INDIZACI%C3%93N

Prof. univ. dr. habil. Silviu MILOIU

„Baltic studies in Romania: sources, beginnings and perspectives,” in Revista Română de Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 9, Issue 1 (2017): pp. 49-70. Tipul bazei de date în care este inclusă revista – ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/
erihplus/periodical/info.action;jsessionid
=aywd9t2d6iQmHqJgUcgSi-4T.undefined?id=485950
Membru al unor organizații științifice internaționale de profil: The Association for the Advancement of Baltic Studies (2007 – Present) The Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures (2012 – Prezent)
„On the Pathway to Independence: The Congress of the Representatives of the Lithuanian Military Officers of the Romanian Front (1917)”, in Revista Română de Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, Vol. 10 Issue 2 (2018): pp. 49-70. Tipul bazei de date în care este inclusă revista – ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
periodical/info.action;jsessionid=aywd9t2d6iQmHqJgUcgSi-4T.
undefined?id=485950
Membru în colegiul editorial al unor reviste străine și evaluator al unor articole publicate în reviste din străinătate: Faravid, Finlanda (2010 – Prezent) Tendencias. Revista de estudios internacionales (2008 – Prezent) Editura Rodopi, Olanda (2014-Prezent) The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, redactor-șef (2008-Prezent) Referent al unor reviste Thomson ISI precum Europe-Asia Studies, Annals of Tourism Research și acknowledged reviewer Elsevier.
 „La Bessarabie entre deux annexions (1940-1944). Perceptions finlandaises”, Danubius, vol. 30, no. 1 (2012), pp. 235-250. Tipul bazei de date în care este inclusă revista – ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/
ubliseringskanaler/
erihplus/periodical/info?id=486004
Organizator a numeroase conferințe internaționale, cu deosebire a conferinței internaționale de studii baltice și nordice (https://balticnordic.hypotheses.org/annual-conferences) începând din anul 2009.  
„Finland’s views and political attitudes concerning the Romanian-Hungarian clash on Transylvania (1941-1942)” Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia Europaea, 1 (2006), pp. 105-119. Tipul bazei de date în care este inclusă revista – ERIH și ERIH PLUS: http://www.fti.uab.es/
departament/
recerca/ERIH_Literature.pdf  
Evaluator al proiectelor de cercetare ale Comisiei Europene, European Research Council, programele Horizon 2020 – Reflective society, Marie Skłodowska-Curie Fellowships, Erasmus Plus și ERA RUS
“From “allies without alliance” to concerted action: Romania and Finland in the aftermath of the Operation Barbarossa (1941)”, Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal of Baltic and Nordic Studies, Vol. 2, Issue 2, 2010, pp. 249-284. Tipul bazei de date în care este inclusă revista – ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
periodical/info.
action;jsessionid=aywd9t2d6iQmHqJgUcgSi-4T.
undefined?id=485950
Decorații și premii internaționale de prestigiu: Decorație Sinisen Ristin (Crucea Albastră) oferită de Vapaussodan Perinneliitto, Finland (15 noiembrie 2018) Premiul pentru Cercetare oferit de Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei, 2013. Decoraţia „Steaua Diplomaţiei Lituaniene” conferită de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei pentru excelenţă în cercetarea istoriei relaţiilor dintre Lituania şi România şi pentru promovarea relaţiilor culturale şi istorice dintre cele două ţări (15 feb. 2012) Premiul ‘George Iacobescu’ conferit de  Ministerul Britanic pentru Europa, University College of London şi Ministerul Afacerilor Externe al României pentru lucrarea The British Policy toward Romania, Estonia and Finland (1939-1940), susţinută la seminarul ‘125 Years of Diplomatic Relations between Romania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’, London (mar. 2005)

Prof. univ. dr. habil. Sergiu MUSTEAȚĂ

S. Musteaţă, Evaluarea și monitorizarea siturilor înscrise în Lista patrimoniului mondial din România, în Plural. History. Culture. Society, vol. 6. No. 2, 2018, 63-77. ISSN 2345-1462 Revista este inclusă în baza de date ERIH PLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=486063 Membru al colegiilor de redacţie: Musteaţă, S., Din 2012 – Limba Română. Revistă de ştiinţă şi cultură, Chişinău, ISSN 0235-9111Musteaţă, S., Din 2013 – Journal of Community Archaeology & Heritage, Maney Publishing, ISSN 2051-8196 Musteaţă, S., Din 2013 – redactor-şef al revistei PLURAL. History. Culture. Society, ISSN 2345-1262  
S. Musteaţă, A. Popa, H.-U. Voss, Non-invasive archaeology in the Republic of Moldova — an example of multidisciplinary approach and international partnershi On: Internet Archaeology 43. 2017. Digital Archaeological Heritage. EAC symposium proceedings. Edited by Keith May. https.//doi.org/10.11141/ia.43.4. / http://intarch.ac.uk/journal/issue43/4/ ISSN 1363-5387 Revista este inclusă în baza de date ERIH PLUS   Calitatea de membru în board-urile asociațiilor profesionale internaționale Musteaţă, S., Membru al consiliului de administrare al World Archaeological Congress din 2016 Musteaţă, S., Membru al International Committee on Archaeological Heritage Management (ICHAM) of the ICOMOS din 2018  
Musteaţă, S., A New Law – A New Perspective for Archaeological Heritage Preservation in the Republic of Moldova. In: International Journal of Cultural Property, 2012, 19 (4), 535-541 Revista este inclusă în baza de date ERIH PLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
periodical/info.action?id=480769  
Calitatea de invitat în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în străinătate Musteaţă, S., Expet ICOMOS în procesul de evaluare a siturilor candidat pentru Lista patromniului mondial – misiuni în Bosnia-Herzegovina, Germania  
Musteaţă, S., Let’s do our job better and then there will be no reasons to talk about relevancy of archaeology. In: Historical Archaeology 43 (4), 2009, 122-124. Revista este inclusă în bazele de date Web of Science și ERIH PLUS Publicarea a numeroase cărți și capitole de cărți în străinătate. Exemple: S. Schäffer, S. Musteaţă,(Eds), 25 Years of Development in the Post-Soviet Space: Civil Society and Participatory Democracy, Der Donauraum. Zeitschrft des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa, 56. Jahrgang, 1-2, 2016, Wien/Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2018, 2017 pag., ISSN 0012-5415 . A. Crăciunescu, S. Musteaţă, Roșia Montana – A Unique Mining Landscape, in: Stephan Doempke et al. (eds), World Heritage Watch Report 2018, Berlin: World Heritage Watch e.V., 2018, p. 82-84, ISBN 978-3-00-059753-4
Oberländer-Târnoveanu, I., Musteaţă, S., Open Access und Open Data in der rumänischen Archäologie. În: Archäologische Informationen: Early View, online publiziert 17. Juni 2015, Nr. 38, http://www.dguf.de/index.php?id=9, ISSN 0341-2873 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
periodical/info.action?id=482194 Revista este inclusă în baza de date ERIH PLUS
 

Prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU

Ion Calafeteanu, Les relations économiques germano-roumaines de 1933 à 1944, în “Revue de la deuxième guerre mondiale et des conflicts contemporaines”, (35 année) 1985, nr. 140 (octobre), p. 23-35 Revista este inclusă în baza de date ERIH PLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
periodical/info.action?id=441029
Diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, îndeplinind misiuni la New York (Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU, 1990-1992) şi Roma (Accademia di Romania, 1996-1999), cea din urmă constând din management cultural, organizarea de evenimente științifice etc.
Ion Calafeteanu, Romania and the Bloc of Neutrals, în “Revue de droit internationale, des sciences diplomatiques et politique (International Law Review)”, Genève, anul 52 (1974), nr. 2, p. 79-115 Baza de date JSTOR: https://www.jstor.org/journal/revuhistdeuxguer http://catalogue.sciencespo.fr/ark:/46513/sc0000038604   Participă la congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale (Sofia, Moscova, Strassbourg, Linz, Ierusalim, Paris, Berlin, Veneţia, Gorizia, Roma, New York, Ciudad Real, Boulogne sur Mer, Bucureşti etc.) şi efectuează cercetări în arhive din Franţa, Marea Britanie, SUA, Federaţia Rusă, Israel, Italia.
Ion Calafeteanu, La politique exterieure de la Roumanie (mars 1938 – mai 1940), în “Revue de la deuxième guerre mondiale”, Paris, nr. 119, 1980, p. 101-104 Baza de date Persée: https://www.persee.fr/
search?ta=article&q=Revue+de+la+Deuxi%C3%A8me+Guerre+Mondiale
 
Jean-Michel Casset, Magda Ormos, Jean Berenger, Istvan Hunyadi, Josef Buszko, Janusz Zarnowski, Friedrich Prinz, Antoine Mares, Charles Voytasek, Harry Hanak, Ion Calafeteanu, Cristian Popişteanu, Dan Berindei, Catherine Durandin, Identités nationales et minorité,, Association des Publications près les Universités de Strasbourg, 1987, 400 p.  
Ion Calafeteanu, Considerations sur le bloc balkanique des neutres, în vol. “Les grandes Puissances et les Balkans”, Sofia, L’academie Bulgare des Sciences, 1973, p. 415-418.  

Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ

Ioan Opriş, „Sur les oeuvres d’Ivan Mestrovic en Roumanie”, în Transilvanyan Review, vol. VII, nr. 3, 1998, p. 159–180. Fondator al Muzeului Naţional Cotroceni (deschis la 27 decembrie 1991)
Ioan Opriş, „Dissidences de certaines cultes nonorthodoxes (1944–1948)”, în TransylvanianReview, vol. VIII, nr. 2, 1999, p. 100–107. Distincții naționale și internaționale de prestigiu: Ordinul Pentru Merit în grad de Cavaler în anul 2002 Ordinul “Stela dela Solidarieta Italiana” în grad de mare ofiţer
Ioan Opriş, Cătălin Bem, A History of Archeology and Museography in Romania, în The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000–3500 BC, eds. D. Anthony, J. Chi, Princeton University Press, 2009, p. 59–72; A reprezentat România în cadrul CDPAT – şi UNESCO, Consiliul Europei, Comitetul pentru Patrimoniul Mondial (WHC) (2001–2004), participând la reuniunile internaţionale specializate ale acestor organisme;
Ioan Opriş, Exhortation de presse en temps durs, în Transylvanian Review, vol. IX, nr. 4, 2000, p. 89–92 A organizat direct manifestări reprezentative româneşti în Suedia (Anul României – 2002), Anglia (Anul României în Marea Britanie – 2003), SUA, Canada, Germania (expoziţii, tabăra de artă Beratzhausen, programe cercetare, DonauFest);
Ioan Opriş, Arrested poems, în Transylvanian Review, vol. IX, nr. 4, 2000, p. 138–144 Director coordonator Programul Folklife – România „Porţi Deschise” (Washington – Smithsonian Institution – Fundaţia Culturală Română)

Prof. univ. dr. Ion STANCIU

Paul Cernovodeanu, Ion Stanciu, Distant Lands; The Genesis and Evolution of Romanian-American Relations, “East European Monographs”, Boulder, Columbia University Press, 1985, 281 p.; A desfășurat ample cercetări în Statele Unite ca bursier Fulbright (1977, 1985, 1988) și IREX (1973-1974). În aecastă calitate, a organizat manifestări științifice, activități de predare la universitățile americane.
Ion Stanciu,  Archival Materials and Manuscripts on American History in Romania, în “Guide to the Study of US History outside the US. 1945-1980”, vol. III, ed. by Lewis Hanke, New York, 1985, p. 359-363 Stagii de documentare: – Cehoslovacia 1979 – Bulgaria 1991 – Israel 1994
Ion Stanciu, The Beginnings of American-Romanian consular and trade relations, 1860-1870, în vol. “100 Years of American-Romanian Relations”, ed. by Radu D. Florescu, Editrice Nagara, Roma, 1982, p. 139-150; Organizator al unor conferințe internaționale împreună cu Universidad de Castilla – La Mancha – Espana Y Rumania. Espacios, Sociedades Y Fronteras.
Ion Stanciu, The Historical  Patterns of Emigration From Romania, în vol. “Espana Y Rumania. Espacios, Sociedades Y Fronteras-Spania şi România. Teritorii, Societaţi şi Frontiere”, coord. Porfirio Sanz Camanes, Castilla – La Mancha, 2006, p.11-21, ISBN 978-84-608-0552-6.
Ion Stanciu,  American diplomacy and the recognition of Romanian independence, în “Southeastern Europe”, 5, 1978, p. 68-74.

Prof. univ. dr. Gheorghe SBÂRNĂ

Cursuri universitare susținute la universități din Spania (Universidad de Castilla – La Mancha) și din Grecia (Democritus University of Thrace).
A participat conferința internațională de la Parlamentul European dedicată Centenarului Marii Uniri („România europeană — consecința Marii Uniri de la 1918”)

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search