Surse de finanțare pentru doctoranzi

Universitatea oferă numeroase oportunități de studii pentru studenții doctoranzi, cu deosebire prin intermediul granturilor de cercetare naționale și europene, programului Erasmus și al unor proiecte europene de excelență doctorală câștigate de Universitatea „Valahia” din Târgoviște. Studenții doctoranzi sunt, de asemenea, integrați în echipele de cercetare ale profesorilor coordonatori sau ale altor profesori din cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste. Doctoranzii noștri au dovedit capacitatea de a obține și alte burse pentru finanțarea activității lor doctorale.

DOCTORANZII ÎN STAGIU CARE AU BENEFICIAT DE ALTE SURSE DE FINANȚARE DECÂT CELE GUVERNAMENTALE

(1.10.2013-30.09.2018)

Nr. crt. Numele și prenumele Conducător de doctorat Tipul de finanțare, denumire proiect/program Perioada finanțării în cadrul proiectului
  CORDOȘ Elena Cristina Prof.univ.dr. habil. Mircea Anghelinu Strategiile adaptative ale vânătorilor-culegătorilor din Glaciarul Târziu în Carpații Orientali: cazul Bazinului Ceahlău, grant UEFISCDI PN III PCE nr. 131/2017-2019, cod proiect PN-III-P4-IDPCE-2016- 0262, director proiect  Prof.univ.dr. habil. Mircea Anghelinu 2017-2019
  NICOLAE G. Adrian Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru Comportamentul tehnic și simbolic al comunitățile paleolitice din estul Carpaților (România) înainte și în timpul ultimului Maxim Glaciar, grant UEFISCDI, Cod proiect PN-III-P4-IDPCE-2016- 0614, director proiect  Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru 2017-2019
  LEU M. Marian Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru Comportamentul tehnic și simbolic al comunitățile paleolitice din estul Carpaților (România) înainte și în timpul ultimului Maxim Glaciar, grant UEFISCDI, Cod proiect PN-III-P4-IDPCE-2016- 0614, director proiect  Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru 2017-2019
  LUPU D. Florin Ionuț Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru Comportamentul tehnic și simbolic al comunitățile paleolitice din estul Carpaților (România) înainte și în timpul ultimului Maxim Glaciar, grant UEFISCDI, Cod proiect PN-III-P4-IDPCE-2016- 0614, director proiect  Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru 2017-2019
  CHIRICESCU D. Andrea Prof.univ.dr.habil. Sergiu Musteață Protejarea prin dezvoltarea unor strategii durabile pentru o mai bună ocrotire a siturilor de patrimoniu mondial UNESCO din România, grant UEFISCDI, Cod proiect PN-III-P4-IDPCE-2016- 0737, director Prof.univ.dr.habil. Sergiu Musteață 2017-2019
  ANDREESCU F. Raluca-Ileana Prof.univ.dr. Gheorghe Sbârnă Doctorat European de Calitate – EURODOC, proiect POS DRU, Nr. identificare contract: POSDRU/187/1.5/S/155450   iulie 2015-decembrie 2015
  COCONEȚU I. Ion Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu Doctorat European de Calitate – EURODOC, proiect POS DRU, Nr. identificare contract: POSDRU/187/1.5/S/155450   iulie 2015-decembrie 2015
  DINCĂ R. Remus-Constantin-Dumitru Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru Doctorat European de Calitate – EURODOC, proiect POS DRU, Nr. identificare contract: POSDRU/187/1.5/S/155450   iulie 2015-decembrie 2015
  NICOLAE G. Adrian Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru Doctorat European de Calitate – EURODOC, proiect POS DRU, Nr. identificare contract: POSDRU/187/1.5/S/155450   iulie 2015-decembrie 2015
  OBREJA O. Marius-Lucian Prof.univ.dr. Ion Calafeteanu Doctorat European de Calitate – EURODOC, proiect POS DRU, Nr. identificare contract: POSDRU/187/1.5/S/155450 iulie 2015-decembrie 2015
  POGĂCIAN M.C. Adrian Prof.univ.dr. Ion Calafeteanu Studii doctorale și postdoctorale Orizont 2020. Promovarea interesului național prin excelență, competitivitate și responsabilitate în cercetarea științifică fundamentală și aplicată românească, proiect POS DRU, Nr. identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/140106 aprilie 2014 – octombrie 2015
  DEFTA C. Dragoş Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu Mobilitate doctorală Erasmus, Universitatea Stuttgart, Germania, șase luni 1.04.2017 – 30.09.2017
  TĂNASE C. Bogdan Ștefan Prof.univ.dr.habil. Sergiu Musteață Mobilitate doctorală Erasmus, Universitatea Carolină din Praga, 10 luni Septembrie 2018 – Iulie 2019
  FIERARU I. Gheorghe Prof.univ.dr. Ion Calafeteanu Roma Education Fund România 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
  NEGOI N. Ioan Valentin Prof.univ.dr.habil. Silviu Miloiu Roma Education Fund România 2017-2018, 2018-2019
  SANDU G. Ion Prof.univ.dr. Gheorghe Sbârnă Roma Education Fund România 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
  GANGĂ V. Nicolae Prof.univ.dr. Gheorghe Sbârnă Roma Education Fund România 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search