Valori etice și deschidere academică

În cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, și implicit al Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste, funcționează University Mangement System (U.M.S.), un sistem informativ performant de evaluare și monitorizare la care au acces, în egală măsură, doctoranzii și conducătorii de doctorat (https://catalog.valahia.ro și https://ums.valahia.ro/ums/do/secure/inregistrare_user). Astfel, instituția Școlii Doctorale și conducătorii de doctorat se bucură de facilitatea de a realiza notarea online, de a verifica parcursul doctoranzilor, în vreme ce acestora din urmă li se pune la dispoziție posibilitatea de a-și monitoriza propriul parcurs doctoral. Programul este pe deplin securizat și oferă protecția datelor personale ale beneficiarilor.

În cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște a fost adoptată și funcționează o procedură operațională specifică de verificare antiplagiat (COD: PO 07.27) în cadrul căreia sunt detaliate toate etapele și rigorile la care se supune verificarea lucrării de doctorat înainte de susținerea acesteia.

Link pe site-ul instituției: https://www.valahia.ro/images/documente/PO%2007.27-verificare-anti-plagiat.pdf

Toate tezele de  doctorat sunt verificate, din 2016, cu ajutorul programului http://sistemantiplagiat.ro/. De altfel, din 2016, raportul de similitudine este una din piesele din dosarul de doctorat care se depune în format electronic, cu semnatura electronică, pe platforma pentru validarea tezei de către CNATDCU.

Întrucât toate lucrările de doctorat au fost supuse procedurii de verificare antiplagiat redăm mai jos rezultatele obținute ca urmare a utilizării acestui sistem informatic modern.

Anexa 22 PO 07.27-verificare-anti-plagiat

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search